ESCI-UPF

“L’RSC ha arribat per quedar-se”

  • 12/04/2021
  • 4 mins reading time
RSC Vector5 i CCJCC
Josep Maria Canyelles, president de Vector5 i coordinador de Respon.cat (esquerra) i Xavier Cardona, Director General del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (dreta) han estat els protagonistes de les dues últimes xerrades sobre RSC d'ESCI-UPF. / Foto: Arxiu ESCI-UPF

Josep Maria Canyelles, president de Vector5 i coordinador de Respon.cat, i Xavier Cardona, Director General del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, conversen amb Xavier Carbonell sobre l’evolució i l’aplicació de la responsabilitat social a les organitzacions.

Xavier Carbonell, director de la Càtedra MANGO d’RSC i professor d’ESCI-UPF, ha estat l’encarregat de conduir dues xerrades per analitzar l’evolució de la responsabilitat social corporativa (RSC), entendre com s’està aplicant a Catalunya i veure quines són les tendències de futur en aquest àmbit.

Aquestes converses s’emmarquen dins la iniciativa que va començar el curs passat en el marc de l’assignatura del GNMI “Responsabilitat Social en les Organitzacions” i que van tenir com a protagonistes Daniel Faura, Joana Amat i Isidor Boix. Aquest mateix curs acadèmic, les xerrades sobre RSC han comptat amb la participació de Mercè Mullor i Antonio García.

En la primera de les converses, Xavier Carbonell ha parlat amb Josep Maria Canyelles, president de Vector5 i coordinador de Respon.cat. Canyelles ha explicat breument quina ha estat l’evolució de la responsabilitat social des dels anys 90, quan encara era un concepte molt desconegut, fins a l’actualitat. En els últims anys, les empreses han passat de tenir un discurs teòric sobre la necessitat d’implementar la RSC a incorporar-la com un propòsit tangible, mirant com portar-la a terme de manera efectiva.

Segons Canyelles, per a les empreses cada cop serà més necessari avançar en la direcció de la responsabilitat social, ja que així ho demana la societat. També ha dit que cal que les grans marques exerceixin la seva capacitat d’influència per liderar aquesta transformació, no només a l’interior de les empreses sinó també dels valors que regeixen la societat.

Posteriorment, Josep Maria Canyelles ha donat algunes claus per entendre en què consisteix, actualment, la responsabilitat social corporativa. Com ha dit, “massa sovint confonem la responsabilitat social amb les bones pràctiques. La responsabilitat social s’acaba concretant en bones pràctiques, però més que això és un estil de gestió de l’organització”. D’altra banda, també ha afegit que ha de servir per fer front a un món cada cop més complex i que cal que les empreses facin un esforç per oferir una resposta socialment responsable al món que ens envolta.

Per aquest motiu, Canyelles ha posat èmfasi en què la RSC ha de ser un projecte transversal i integrat a tots els nivells de l’entitat, ha d’estar alineat amb el sentit de l’empresa i cal que estigui liderat des de dalt de tot de l’organització. D’aquesta manera, per a les empreses resulta més fàcil dibuixar els objectius, la metodologia per assolir-los i la manera de mesurar-ne l’impacte a nivell econòmic, social, ambiental, de bon govern i laboral.

Tot seguit, Xavier Carbonell ha preguntat a Canyelles pels efectes que ha tingut i continua tenint la pandèmia en l’àmbit de l’RSC. El president de Vector5 ha afirmat que amb la COVID-19 hem après a reaccionar, però que malauradament no n’estem extraient tot l’aprenentatge que podríem. Des del seu punt de vista, tenim l’oportunitat de fer una societat, una economia i unes empreses més resilients, per això és important que generem nous aprenentatges per poder afrontar les crisis futures amb més garanties.

Per últim, Canyelles ha parlat de la labor que fa Respon.cat, que ajuda a connectar les empreses catalanes i els proporciona les eines per desenvolupar l’enfocament de la responsabilitat social. Entre les principals accions que fan, Canyelles ha destacat el programa RSE.Pime. Com ha dit, a Catalunya ja hi ha moltes pimes amb valor de responsabilitat social, però desconeixen el concepte de l’RSC i, per tant, les accions que poden portar a terme queden limitades. Des de Respon.cat s’acompanya a aquestes empreses a desenvolupar i integrar la responsabilitat social dins l’estratègia empresarial.

Xavier Carbonell també ha enraonat amb Xavier Cardona, Director General del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), per saber de quina manera apliquen l’RSC a l’entitat. En primer lloc, Cardona ha fet una breu presentació del Col·legi per donar a conèixer la seva estructura. Actualment compta amb uns 1.400 col·legiats i 205 firmes d’auditoria. L’activitat més important del Col·legi és l’auditoria, però també desenvolupa actuacions en l’àmbit de la consultoria, la prevenció de riscos, peritatges, verificació d’informació no financera…

A continuació, Cardona ha explicat de quina manera es va incorporar l’RSC dins el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Com ha dit, des de fa més de 15 anys la responsabilitat social forma part de l’ADN del Col·legi, que va iniciar aquest camí de manera una mica improvisada, sense un pla estratègic determinat. L’entitat va introduir-se en aquesta matèria a partir de l’adhesió a la xarxa espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides i de l’adhesió a la General Reporting Initiative (GRI), i va fer de la transparència i les polítiques anticorrupció la seva raó de ser.

A nivell d’actuacions en responsabilitat social, el Col·legi busca generar ressò i sensibilitzar els seus membres a través de la publicació d’estudis i articles, i de l’organització de jornades. D’altra banda, ja a l’any 2004 el Col·legi va publicar la primera memòria de sostenibilitat, i es va convertir en una de les primeres entitats col·legials a publicar informació d’aquest tipus.

Cardona també ha parlat de la creació de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial, formada per auditors i censors, però també per experts en RSC provinents d’altres àrees i entitats, que aporten una visió més àmplia i enriquidora. Així mateix, ha fet esment de la posada en marxa de la Comissió d’Equitat de Gènere del Col·legi i de l’estudi elaborat conjuntament amb la Càtedra MANGO d’RSC d’ESCI-UPF que posa de manifest la situació de les dones en el món de l’auditoria i obre una reflexió al voltant de la importància de retenir el talent femení en la professió d’auditors i consultors.

Per últim, el Director General del CCJCC ha subratllat la importància de la transparència i del rendiment de comptes en la gestió de les entitats, elements essencials per generar reputació i confiança. Cardona també ha parlat de la necessitat que els professionals estiguin adequadament formats per complir amb les exigències del món de l’auditoria, que cada vegada posa més l’accent en la fiabilitat de la informació no financera. L’entitat catalana desenvolupa una important oferta formativa per a què els col·legiats tinguin la capacitat per a poder elaborar informes integrals que uneixin informació financera i no financera.

Tant Josep Maria Canyelles com Xavier Cardona consideren que la responsabilitat social corporativa és una tendència de futur que ha arribat per quedar-se. Canyelles ha insistit en la necessitat que la societat i les empreses hi creguin perquè es produeixin canvis, i Cardona ha remarcat la importància de canviar el punt de vista: “cal que les empreses i les entitats no vegin la responsabilitat social com una càrrega, sinó com un valor afegit que redundarà en més compromís per part del personal, més reputació i confiança envers els stakeholders i més competitivitat”.

We also recommend you