ESCI-UPF

La manca de conciliació familiar en la professió d’auditoria

Auditoria conciliació familiar
Foto: Daily Health Post

Les últimes xifres del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas mostren que, tot i que el nombre de dones auditores no ha parat de créixer en els darrers anys, la presència d’homes en aquest col·lectiu és molt superior.

Aquesta desigualtat en el nombre de dones i homes va plantejar una reflexió en la Comissió d’Equitat de Gènere del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) sobre la situació de les dones en el món de l’auditoria, preguntant-se especialment quines poden ser les raons per les quals les firmes d’auditoria no poden retenir el talent femení fins a la categoria de sòcia i en quin moment les dones abandonen la professió.

Arran d’aquesta reflexió, la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF ha realitzat un estudi en col·laboració amb la Comissió d’Equitat de Gènere del CCJCC amb l’objectiu d’analitzar la presència de les dones en els diferents nivells professionals de les firmes d’auditoria i identificar els motius que expliquen l’abandonament de la dona de la professió (Silvia Ayuso i Laia Serradell, “És l’auditoria una professió de futur per a les dones?”). Per tal de dur a terme aquest estudi, es va realitzar una enquesta online dirigida a dones que treballen o han treballat en el sector de l’auditoria de comptes a Catalunya.

L’estudi ha arribat a diverses conclusions de les que en destaquem les més rellevants. Sembla que, malgrat que la presència de la dona s’equipara a la de l’home en les primeres categories de la carrera professional d’auditoria, aquesta presència decau abruptament en la categoria de sòcia de la firma. Pel que fa al grau de satisfacció de les auditores enquestades, hi ha una satisfacció alta amb el contingut de la feina que s’incrementa al llarg de la carrera professional, però una clara insatisfacció amb les condicions laborals, sobretot respecte al nivell d’estrès i la durada de la jornada laboral. En aquest sentit, l’estudi determina que són especialment les auditores sènior i gerent les que es troben insatisfetes amb les condicions laborals, dones que majoritàriament es troben en una edat que coincideix amb la criança dels fills petits (31-39 anys). Una de les raons que explica aquesta insatisfacció és la dificultat de conciliació de la vida professional amb la vida personal i familiar.

D’altra banda, un dels elements interessants de l’estudi ha estat que les dones participants a l’enquesta valoren les accions que podrien desenvolupar les firmes d’auditoria per atraure i retenir el talent femení i les més rellevants són aquelles que faciliten la conciliació, així com la definició de criteris objectius i transparents en els processos de reconeixement de la feina.

Aquests resultats obren un important debat sobre el grau en què la conciliació de la vida professional amb la vida personal i familiar i, més especialment, el fet de ser mare impedeix a les dones fer carrera professional en les firmes d’auditoria i arribar a la categoria de sòcia. Cal, doncs, que les firmes repensin les seves polítiques de conciliació per tal d’evitar la pèrdua de talent i no portar a les dones auditores a plantejar-se el dilema sobre si volen ser sòcies o mares.

We also recommend you