Catalonia Trade Portal

Presentació del Catalonia Trade Portal

La plataforma digital d’ACCIÓ permet rastrejar més de 800 fonts d’informació de tipus estadístic, operatiu i d’exploració de mercats des d’una única interfície. D’aquesta manera el Catalonia Trade Portal facilita la feina de tots aquells que treballen en temes de comerç exterior, ja siguin empreses o particulars.

Aranzels i guerra comercial

Aranzels i guerra comercial

La globalització comprèn les diferents etapes de la humanitat, amb períodes de convergència i de divergència entre països, impulsats pels canvis tecnològics, els conflictes polítics i el comerç internacional, en la suggerent narrativa de la globalització publicada fa poc per Richard Baldwin.