LCA4Climate

Tips Sostenibles

3 consells per a un sistema alimentari més sostenible

  • 03/06/2020
  • 1 min reading time
3 consells per a un sistema alimentari més sostenible
Foto: Pixabay (Free-Photos)

El sistema alimentari serà sostenible o no serà. Per això, cal fer una transició integral que promogui dietes saludables i sostenibles i redueixi les desigualtats, donant suport als agricultors i ramaders per a adaptar-se. I no només això: cal que els consumidors apostin pel canvi, començant per seguir aquests 3 consells.

1. Evitar el malbaratament d’aliments

El malbaratament alimentari és un dels principals contribuïdors a les emissions de gasos d’efecte hivernacle que deixem anar a l’atmosfera i que contribueixen a provocar el canvi climàtic.

A Espanya, cada any es llencen 1.300 milions de quilos d’aliments a les escombraries. Per a combatre aquest malbaratament del sistema alimentari, els consumidors tenen un paper clau. Es poden planificar els àpats, preparant una llista de la compra que contingui tot el necessari i en la quantitat que es consumirà, i si queden sobres aprofitar-les al màxim, conservant adequadament els aliments (vigilant les dates de caducitat) i preparant receptes d’aprofitament. Per altra banda, per als residus d’aliments inevitables com ara les closques d’ous o les pells de fruites com el plàtan, la millor opció és preparar un compost a casa.

2. Menjar una dieta rica en vegetals

Segons l’ONU, la criança de bestiar per a donar resposta a les demandes de l’actual sistema alimentari requereix grans quantitats d’aigua i terra i provoca emissions. En particular, el bestiar boví és l’espècie animal responsable de la major part de les emissions, representant al voltant del 65% del sector.

Optant per una dieta més sana i equilibrada, basada en un menor consum de carn i un alt contingut en cereals, llegums, fruites, verdures, fruits secs i hortalisses, es pot contribuir a reduir les emissions de CO2, el principal gas causant de l’efecte hivernacle.

3. Reduir els envasos d’aliments

A Europa es llencen de mitjana 30 kg d’envasos plàstics per persona i any, mentre que menys del 30% dels quals es recullen per al seu reciclatge. L’abocament i la incineració són els mètodes que s’empren majoritàriament per gestionar aquests residus (31 i 39% respectivament), i l’abandonament a l’entorn segueix presentant taxes inacceptables, segons els experts.

Per combatre aquest seriós problema per a la gestió de residus i el medi ambient, evitar els aliments sobreenvasats, envasats amb material no reciclable, o fins i tot envasats, contribueix a reduir tant els residus generats com els recursos i materials emprats per a produir els aliments.

Finalment, també cal recordar que consumir productes de temporada, proximitat i comerç just contribueix al desenvolupament sostenible del sistema alimentari.

We also recommend you