LCA4Climate Recerca

Quant menjar malbaratem?

Cada ciutadà espanyol llença al voltant de 88 kg d'aliments a l'any, amb un cost de 180 euros

  • Llúcia Ribot, 23 de Novembre de 2018
  • 1 min de lectura
Aliments frescos al cubell d'escombraries per il·lustrar els residus.
Aliments frescos al cubell d'escombraries per il·lustrar els residus. Foto: Flicker user "usdagov"

Una investigació mostra la importància de reduir les pèrdues d'aliments, ja que gairebé el 20% de la producció nacional es perd al llarg de la cadena de subministrament. Aquest treball està en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que exigeixen reduir a la meitat el malbaratament d'aliments a escala de retail i consumidors.

La reducció de les pèrdues d’aliments ha estat identificada com un mitjà essencial per augmentar la seguretat alimentària, alhora que redueix la pressió sobre els recursos naturals, segons els investigadors. Per tant, quantificar i qualificar la pèrdua d’aliments al llarg de la cadena de subministrament, en termes tant nutricionals com econòmics, és cabdal.

Científics de la Universitat de Cantàbria, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF i la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú han estimat el malbaratament d’aliments a Espanya, mostrant que un terç d’aquestes pèrdues es generen a nivell de llars, essent un 30% d’aquestes fruites i verdures. “Es calcula que cada ciutadà espanyol llença al voltant 88 kg d’aliments a l’any a casa, a un cost d’uns 180 euros. Tenint en compte que un 76% podria evitar-se, els esforços i campanyes de conscienciació haurien de dirigir-se als consumidors”, destaquen els investigadors.

Un terç d’aquestes pèrdues es generen a nivell de llars, essent un 30% d’aquestes fruites i verdures

Publicat a la revista especialitzada Food Policy, l’estudi proposa un índex de la Petjada de Pèrdues Alimentàries Nutricionals (NFLF, per les seves sigles en anglès) per avaluar la quantitat i el valor nutricional i econòmic de les pèrdues d’aliments en les diferents etapes de la cadena de subministrament. “La quantitat de pèrdues d’aliments evitables està relacionada amb la pressió sobre els recursos naturals; la variable nutricional està relacionada amb la seguretat alimentària, en termes de disponibilitat i accessibilitat; i finalment, en termes de valor econòmic, reduir les pèrdues d’aliments podria implicar un estalvi en els costos, especialment per als consumidors”, segons els autors.

L’índex NFLF també defineix estratègies de recuperació d’aliments per a productes alimentaris menys eficients, proporcionant informació als productors. Els resultats sobre la possible reducció de les pèrdues mostren que “al voltant d’un terç de les pèrdues d’aliments generades des de la producció agrícola fins al processament podrien prevenir-se, el que equival a estalviar 16 euros per persona a l’any”, segons els investigadors.

En un futur pròxim, “continuarem investigant per alinear les mesures en les diferents etapes de la cadena de subministrament per donar suport a les polítiques de producció i consum sostenibles. A més, volem explorar les destinacions finals del rebuig d’aliments”, emfatitzen els científics. “La metodologia aquí definida es pot aplicar a altres regions a part d’Espanya”, afegeixen.

 

 

 

 

También te puede interesar