LCA4Climate

Tips sostenibles

El plàstic del futur

plàstic reciclatge
Foto: Pixabay (fotoblend)

Una de les grans revolucions del segle XX va ser la del plàstic. La capacitat d’aquest material per adaptar-se a tota mena de reptes i la seva resistència han fet que hagi envaït tots els aspectes de les nostres vides. Però ara cal reflexionar sobre l’ús que se li dona.

Des de finals del segle XX es veu que l’actual ús del plàstic i el seu impacte mediambiental són insostenibles a llarg termini. La lluita per revertir aquest model és un dels temes clau en el desenvolupament econòmic del futur.

S’estima que aquest any 2020 es produirà un volum de 400 milions de tones de plàstic arreu del món, d’aquests només un 14% es produeixen a partir de materials reciclats, i un 50% del total són plàstics d’un sol ús. Un altra dada demolidora mostra com, cada any, 8 milions de tones de plàstics acaben al fons del mar.

Aquesta situació ha servit perquè els estats i les organitzacions supranacionals comencin a pensar cap on va el futur i quines són les passes a seguir a partir d’ara. La UE ha pres mesures com la Plastics Strategy del 2018 que cerca aconseguir que tot l’embalatge utilitzat a Europa l’any 2030 sigui reutilitzable i reciclable, amb l’objectiu d’acabar amb els plàstics d’un sol ús.

Actualment, fins a 175 companyies europees lluiten per arribar a 2025 utilitzant 10 milions de tones de plàstics reciclats. Tot això, al mateix temps que la Comissió Europea ha anunciat que promourà inversions per un valor d’1 trilió de dòlars per al desenvolupament d’una nova economia basada en un sistema circular i climàticament neutre durant la dècada vinent.

Aquestes primeres mesures, pensades com les primeres passes del Green Deal, es preveuen com una oportunitat per a les companyies d’obrir nous mercats. Ho diu Antoine Frérot (CEO de Veolia): “New areas of activity related to the circular economy represent the new frontier of the environmental markets.”

Aconseguir que els residus plàstics esdevinguin un recurs pot servir per estalviar fins a 113 bilions de dòlars cada any. L’objectiu és gestionar els residus per tal de reutilitzar i reciclar cada material de la manera més adequada i rendible.

Ara és el moment per implementar una economia circular efectiva. És per això que la UE col·labora amb empreses que s’hi dediquen. Cal treballar i prendre mesures per trobar solucions al caos generat en les darreres dècades. La part positiva és que ja són moltes les organitzacions que donen passes cap a una economia climàticament neutre, entre elles la UPF i ESCI-UPF.

We also recommend you