Recerca

Bomba atòmica a la IIGM

La bomba atòmica en la IIGM

La tecnologia de les armes nuclears es va desenvolupar per primera vegada durant la IIGM i, des d'aleshores, la bomba atòmica s'han fet servir dos cops en guerra: quan els Estats Units van detonar dues armes nuclears sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima i Nagasaki, l'agost de 1945.

chart-data

Transparència a la UE

Comunicar la incertesa científica

La incertesa és inherent a l'estudi científic: només podem centrar-nos en un petit subconjunt de la natura i, per tant, obtenim una perspectiva incompleta. Per això, és necessari identificar i comunicar la incertesa, un objectiu que persegueix la xarxa EU–ANSA, que aquests dies es reuniex a Viena, Àustria.