ESCI-UPF

Relleu al capdavant del GNMI, balanç d’etapa

Relleu cap d'estudis Mercè Roca
Mercè Roca a l'acte de graduació del curs 2022-2023. / Foto: ESCI-UPF (Laura Abad)

Mercè Roca, actual cap d’estudis del GNMI, fa balanç de la seva etapa al capdavant de la coordinació acadèmica grau, posició que a partir del curs vinent passarà a ocupar el professor Joan Ribas.

El 16 de novembre del 2022, la direcció d’ESCI-UPF em va nomenar cap d’estudis del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals i vaig assumir l’encàrrec d’encapçalar propostes per perseverar en la renovació pedagògica i l’adequació del grau als canvis del nostre entorn, l’estudiantat i les necessitats del context empresarial.

Durant els poc menys de dos cursos acadèmics que he exercit el càrrec, amb el treball intens de tot l’equip de la institució, hem assolit fites que considero significativament positives. Encarrilada l’organització del curs vinent en què s’incorporen quatre nous membres a la coordinació acadèmica, per petició pròpia, passo el relleu al capdavant del grau i faig balanç d’aquesta etapa.

D’entre les principals inquietuds i tasques empreses en aquest període, en destaco el treball per definir l’enfocament pedagògic que cal donar als estudis davant les necessitats, interessos i formes d’aprenentatge de les noves generacions d’estudiants i les competències que les empreses n’exigiran.

En els últims cursos hem intensificat les reunions amb l’alumnat, potenciant el paper de la comissió d’estudiants, fent grups de discussió i trobades per tractar-ne les preocupacions i interessos. Hem donat un tomb al procés d’aterratge al grau, redissenyant profundament la setmana introductòria i donant més pes a la integració dels estudiants a la comunitat ESCI-UPF i al seu coneixement de l’orientació i vocació professionalitzadora del grau. Amb aquest mateix objectiu, hem reordenat les matèries de primer, per tal que, a més de cursar l’idioma, els estudiants tinguin assignatures d’empresa, soft skills i tècniques analítiques a cada trimestre de l’any iniciàtic.

Hem organitzat una jornada d’innovació pedagògica per a la compartició de metodologies i experiències entre el professorat i hem millorat els processos i la documentació compartida per a la coordinació i gestió del grau. Hem treballat per actualitzar i identificar sinergies entre assignatures, potenciar-ne la complementarietat i evitar solapaments, procurant que l’aprenentatge sigui incremental. L’oferta d’optativitat s’ha ampliat i se n’ha simplificat la tria, alhora que hem descompactat els horaris, fent sessions de menor durada, per afavorir l’assoliment gradual dels coneixements.

Una dimensió important de treball ha sigut la potenciació de la presència de l’empresa a l’aula. En els últims cursos aquesta s’ha intensificat, a través d’experts i alumni convidats a fer ponències i sessions de classe, s’ha promogut la participació dels estudiants en reptes reals d’empresa i s’han organitzat jornades per visitar organitzacions empresarials. El treball ingent de l’equip de Carreres i la implicació màxima del professorat han sigut claus per impulsar aquestes activitats. Estic convençuda que és una línia en la qual cal perseverar.

El període en el qual he sigut cap d’estudis ha convergit amb canvis estructurals profunds per a la institució: canvis regulatoris, una major complexitat de l’entorn universitari, i una creixent necessitat de reflexionar sobre el model pedagògic i l’orientació del grau davant els vertiginosos progressos de la nostra societat i de les dinàmiques empresarials.

Bo i les dificultats, en global estic satisfeta del gruix de la feina que, juntament amb l’equip de coordinació, administració i serveis, hem fet amb gran esforç i sempre amb l’ànim de procurar el millor per a la comunitat ESCI-UPF sota les indicacions de la Direcció acadèmica d’ESCI-UPF, a qui agraeixo la confiança dipositada.

Tanco aquesta etapa amb la voluntat de seguir contribuint al progrés d’ESCI-UPF des de les meves altres responsabilitats de direcció i coordinació acadèmica, per disposar de temps i energia pera  la millora docent i l’activitat de recerca, que són una gran font de motivació.

Desitjo que com a nou cap d’estudis en Joan Ribas tingui tots els èxits al capdavant del grau. Em té a la seva disposició per tot el que hi pugui aportar.

We also recommend you