ESCI-UPF Research

El valor social de l’economia social

Economia social RSC
Parc litoral del Delta del Llobregat, a El Prat de Llobregat. / Foto: De Paauw Architecture

La Càtedra MANGO d’RSC d’ESCI-UPF ha participat en un estudi pioner per quantificar el valor social de l’activitat de l’economia social del municipi d’El Prat de Llobregat.

El Valor Social Integrat (VSI) és un model de comptabilitat social que facilita a les organitzacions identificar, quantificar i monetitzar el valor social que generen des de la perspectiva dels seus grups d’interès.

L’Ajuntament d’El Prat de Llobregat va engegar l’any 2018 un projecte per mesurar el valor social de les empreses i les entitats de l’economia social. A partir de l’elaboració d’un mapa de l’economia social i cooperativa del municipi, es van assenyalar les onze entitats principals que, per les seves característiques, podien donar una imatge fidel de la diversitat que representa l’ecosistema local. A totes elles, se’ls va oferir la possibilitat de participar en un projecte de formació i assessorament que permetés calcular el valor social integrat de cadascuna de les entitats.

Les entitats que hi van participar van ser: Cooperativa Obrera de Viviendas SCCL, Fundació Cívica Esperanzah, Associació Gats, Som Connexió SCCL, Associació i Empresa d’inserció Saó Prat, Centre de Promoció Social Francesc Palau, Fundació Espigoladors, La Fundació Rubricatus, Fundació Cassià Just-Cuina Justa, Fundació Catalana de l’Esplai i Uikú Coworking del Prat SCCL.

El projecte, coordinat per la consultoria Anthesis Lavola, va comptar amb la participació de consultors de Roots for Sustainability i de Silvia Ayuso, directora acadèmica de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF.

Al llarg de l’any 2019 es van programar diverses sessions de formació conjunta, amb la finalitat que les entitats participants poguessin adquirir el coneixement teòric i pràctic per al càlcul del VSI. El treball en grup es va complementar amb un assessorament específic per ajudar a les entitats a identificar els elements de valor generats i trobar-ne indicadors i aproximacions monetàries per comptabilitzar-los. A part del càlcul del valor social generat per cadascuna de les onze entitats d’economia social, el projecte ha permès agregar aquestes dades i mesurar l’aportació de valor social que fa l’activitat de l’economia social del municipi d’El Prat de Llobregat al seu entorn. En aquest sentit, es tracta d’un estudi pioner que xifra el valor social generat de manera conjunta per un grup d’organitzacions d’un mateix territori.

Segons els resultats de l’estudi presentats recentment i difosos mitjançant un vídeo divulgatiu, el valor social integrat de l’activitat de les onze entitats de l’economia social i cooperativa d’El Prat assoleix 28,5 MEUR l’any 2018 i 33,1 MEUR l’any 2019 i, per tant, multiplica per 7 la inversió pública rebuda.

Els àmbits on aquest sector aporta més valor social són la inserció social i l’atenció a les necessitats socials de les persones de col·lectius vulnerables; la formació ocupacional; la inserció laboral; la dinamització de barris i millora de la convivència social, i el foment de l’emprenedoria social.

We also recommend you