Marketing

El Big Data a l’empresa

  • 22/05/2020
  • 1 min reading time
Big Data empreses
Foto: Business Student

Com a consumidors generem dades constantment que són recollides per les empreses. Aquest emmagatzematge de dades que suposa el Big Data no serveix absolutament per res, a part de contaminar, si no es filtren i s’analitzen correctament. Aquest procés d’anàlisi és el que explica el chief data officer del Banc Sabadell, Luís Echávarri en un article a La Vanguardia.

Des de l’ull neòfit del consumidor, a vegades pot ser difícil entendre quin interès tenen les dades que generem. I és que, per a nosaltres, veure After Life a Netflix només significa veure After Life a Netflix. Aquest fet en si mateix tampoc significa res per a l’empresa, només quan s’analitza un nombre important de dades, el consumidor és assignat a un tipus de client que repeteix una sèrie de patrons: quin tipus de programa li agrada, a quina hora el veu, etc. Tenir aquest coneixement minuciós del client és el que permet a l’empresa trobar i oferir avantatges comercials.

El Big Data, per tant, és un diamant en brut que, un cop analitzat i processat, servirà per tenir un avantatge diferencial respecte altres companyies. El màrqueting digital és un dels camps on el Big Data està més present. Permet predir la demanda i la segmentació del mercat en perfils de consumidors creats a partir de l’historial recopilat de cada persona. Aquest coneixement també ofereix personalitzar l’atenció al client per tal de millorar el servei i assegurar de fidelitzar-lo per futures compres.

“Per treure partit a les dades és imprescindible que l’empresa comenci definint una estratègia de com les gestionarà i el que és molt important, que aquesta estratègia sigui compartida per tots. Les organitzacions més flexibles són les que aprofiten les dades per obtenir avantatges competitius”, amb aquestes paraules Echávarri defineix la feina que han de fer les empreses, més grans o més petites, per tal de prendre decisions més beneficioses per a la companyia. La implantació d’aquestes estratègies de gestió i anàlisi de dades serveixen per arribar a l’Smart Data, aquelles dades que al final ens seran rentables i aportaran valor a l’empresa. Per això moltes empreses hauran de fer un canvi radical en la seva cultura de treball, començant per la imprescindible transformació digital, per fer front als reptes dels nous temps.

We also recommend you