Marketing

La transformació digital a les empreses

Transformació digital
Foto: Growth Business

La necessitat d’abordar la transformació digital a les empreses és un fet, però sovint el concepte s’interpreta només com una millora en les estratègies de màrqueting. En realitat, la transformació digital és un procés que va molt més enllà.

A l’article Transformación digital: qué es y qué no es, Alvaro Malmierca (Digital Business Manager a Idilia Foods i fundador de DreamsUp) dona les claus per entendre de quina manera la transformació digital pot beneficiar el model operatiu del nostre negoci. Però abans de res adverteix que cal ser conscients que les eines tecnològiques no són una finalitat per si mateixes, sinó que “digitalitzar-se és utilitzar la tecnologia per resoldre els problemes de sempre de manera diferent”.

Malmierca parla de diferents aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’arrencar el procés de transformació digital. En primer lloc, cal pensar com resoldre les necessitats dels potencials consumidors i fer una proposta de valor diferencial. També remarca que la transformació digital no ha de desembocar per força en un producte digital, sinó que la tecnologia possibilita i fa més fàcil el procés de transformació.

L’autor també explica la importància de posar al centre l’experiència del client i que per fer-ho és essencial apostar per la innovació. Una manera d’aconseguir-ho és fent servir nous processos i metodologies que marquin la diferència en el procés operatiu. Malmierca cita uns quants mètodes (Agile o Design Thinking) i eines (Slack, Teams o Salesforce) a tenir en compte per iniciar la transformació digital. L’aplicació d’aquests nous processos pot fer que l’empresa sigui més competitiva en termes de flexibilitat, velocitat, presa de decisions i optimització, i fa que els resultats siguin visibles ja a curt termini.

Però la transformació digital no afecta només al procés operatiu, sinó també a l’equip de persones que en formen part. Malmierca distingeix dos àmbits d’actuació per motivar la plantilla i combatre el rebuig als canvis. D’una banda parla de soft skills, com poden ser l’habilitat comunicadora, la resolució de conflictes o la gestió del temps i dels equips; i de l’altra esmenta les aptituds no automatitzables com el pensament crític, l’aprenentatge dels errors o la intel·ligència emocional. En aquest punt, el model de lideratge és clau per afrontar la transformació digital: el canvi ha de venir marcat des de dalt i el líder del projecte ha de ser capaç de convertir-se en un model inspirador per a la resta dels seus treballadors.

Com a últim aspecte a tenir en compte, parla de l’impacte que les noves tecnologies poden tenir sobre el producte que s’ofereix (ja sigui en el producte final o bé en la cadena de valor). Per aquest motiu és important conèixer les més rellevants i tenir clar les oportunitats i amenaces que poden suposar per al model de negoci. Entre les més destacades anomena el Big Data, el blockchain, la intel·ligència artificial o el machine learning.

Així doncs, queda clar que la transformació digital no és fer millor màrqueting digital: engloba molts més aspectes, no té un començament i un final, i “el què funciona avui segurament deixarà de funcionar demà”. Per això és important entendre la transformació digital com un procés en constant evolució, on cal tenir sempre present que “si els clients canvien, les empreses també hauran de canviar”.

We also recommend you