The 21st Century Big Brother

George Orwell’s “1984” had a big success when it was published and was considered sci-fi by most of the critics. Nowadays no one doubts that he described our own reality. But who can even guess that we will be happy about the fact of being spied, controlled and manipulated?

Didi, una app xinesa en expansió

La vaga de taxis de la setmana passada, amb la contrarèplica de les VTC (Uber i Cabify), posa de manifest la dificultat que existeix a regular la convivència d'aquests dos models de transport urbà, però contribuirà a millorar la mobilitat d’unes ciutats cada cop més saturades i contaminades?

TFG, una puerta a tu futuro profesional

Helena Aguilar, alumni de GNMI, explica su experiencia con el Trabajo de Fin de Grado que, por el momento, le está devolviendo el esfuerzo en forma de premios y reconocimiento. Un proyecto con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades de la ciudad y sus habitantes en temas de movilidad.

El nou emperador

La reforma de la Constitució xinesa comporta un seguit de canvis que afectaran l'evolució del país asiàtic en diversos aspectes. Però també implica modificacions en l'economia mundial que veurem els propers anys.