ESCI-UPF

El valor social de les universitats públiques catalanes

  • 16/12/2020
  • 1 min reading time
Valor social ACUP
Foto: ACUP

Aquest migdia, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat l’estudi elaborat amb la col·laboració de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF “El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació quantitativa i qualitativa”.

L’informe ha analitzat l’impacte del compromís social de les vuit universitats públiques catalanes (la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV i la UOC) durant el curs acadèmic 2017-2018. Segons es desprèn de l’estudi, el sistema universitari públic català no és una despesa sinó una inversió, ja que crea un valor social significatiu. I és que, per cada 100€ que la Generalitat de Catalunya destina al finançament d’aquestes universitats, es produeix un retorn social integrat de 449€. Els principals grups d’interès que perceben aquest retorn són els estudiants, el PDI i el PAS, però també les empreses, l’administració pública, la societat i els alumni.

En l’acte de presentació de l’informe, Silvia Ayuso, directora acadèmica de la Càtedra MANGO d’RSC d’ESCI-UPF, ha explicat la metodologia emprada a l’estudi. A través del càlcul monetitzat del valor social integrat (VSI), que permet objectivar i expressar en termes monetaris el valor creat per una organització per al conjunt dels seus grups d’interès, ha estat possible integrar els resultats econòmics i socials en un únic concepte.

D’altra banda, aquest càlcul ha permès identificar quatre grans àrees de valor de les universitats públiques catalanes que concorden amb les quatre funcions de les universitats per fer efectius els ODS de l’ONU: educació, recerca, lideratge social i gestió i governança.

Durant l’acte també s’ha posat de manifest que la primera edició d’aquest estudi és una iniciativa pionera, ja que recull una informació que fins ara no havia estat mesurada de manera sistemàtica i, a mode de conclusió, s’ha subratllat que, davant els reptes socials, econòmics i ambientals, les universitats assumeixen i fan efectiu el seu rol estratègic pel compromís social.

We also recommend you