ESCI-UPF

25N, Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones

25N
Foto: Il·lustració de Dibujos Analú Lezcano (Pinterest)

El 25N se celebra el dia internacional contra la violència de gènere. ESCI-UPF s’afegeix a les reivindicacions que es fan a tot el món per acabar amb aquesta xacra de la societat.

El Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1999 es celebra anualment el 25 de novembre (25N). ESCI-UPF està fermament compromesa amb la igualtat efectiva de dones i homes i amb la diversitat sexual i vetlla perquè el de la nostra universitat sigui un espai lliure de violències masclistes i LGTBifòbia.

El 25N de 1960 va aparèixer el cos sense vida de Minerva Mirabal i les seves germanes Patria i Maria Teresa. Les tres germanes dominicanes eren conegudes com “Las Mariposas” i eren unes activistes polítiques contra el règim dictatorial del president dominicà Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961) que havien estat amenaçades i detingudes prèviament en diverses ocasions. Les tres germanes van ser violades, penjades i assassinades malgrat que els botxins van intentar disfressar l’assassinat sota el muntatge d’un accident de cotxe.

L’assassinat de les tres germanes Mirabal va marcar profundament el país i moltes veus diuen que va ser l’inici del final del president Trujillo, que després de ser el responsable de la vulneració sistemàtica de drets humans de la població dominicana i de la mort de més de 50.000 persones, va ser assassinat l’any 1961. Al desembre de 1962, van arribar les primeres eleccions lliures a la República Dominicana.

El dia de l’assassinat de “Las Mariposas” es va convertir primer en una data commemorada a l’Amèrica Llatina on, el 25N de 1981, es va celebrar la primera Trobada Feminista de Llatinoamèrica i el Carib. L’any 1999, les Nacions Unides el van convertir en el dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

Les dades existents sobre violència de gènere mostren que aquesta problemàtica està present arreu del món i trenquen amb els estereotips sobre les dones víctimes, les causes i sobre on es produeix aquesta violència. Dades d’investigacions internacionals indiquen que la violència de gènere és un fenomen que també es dóna en l’àmbit universitari, per això a ESCI-UPF disposem del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia que té com a objectius prevenir l’aparició de conductes discriminatòries, violentes o d’assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere entre els membres de la comunitat universitària i establir unes pautes d’actuació. També disposem de serveis d’acompanyament per les persones que han patit aquestes situacions.

Has patit o has presenciat alguna situació de violència o discriminació?
No estàs sola! Contacta amb la Unitat d’Igualtat: igualtat@esci.upf.edu

We also recommend you