ESCI-UPF

Albert Carreras: “Els estats han d’assumir el paper d’asseguradors després del coronavirus”

  • 15/05/2020
  • 2 mins reading time
Carreras debat economia coronavirus
Foto: El orden mundial

El Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, en col·laboració amb el CADS i el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, impulsen un cicle de debats per tractar l’impacte de la COVID-19. La primera sessió d’aquest cicle s’ha centrat en els impactes de tipus social i econòmic que resultaran d’aquesta crisi.

La sessió ha estat presentada pel Conseller Bernat Soler qui, de la mà de Pere Almeda, director del Centre d’Estudis Contemporanis, ha contextualitzat els eixos cardinals d’aquest cicle. Tant el Conseller com Almeda han fet una menció especial a la necessitat de reactivar l’economia a partir del consens i tenint en compte experts de disciplines diverses.

La moderadora de la sessió, Marta Curto, ha presentat els ponents d’aquest primer debat: el Dr. Albert Carreras, director d’ESCI-UPF; el Dr. Oriol Aspachs, director d’Estudis CaixaBank; la Catedràtica Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEAK; i la Dra. Judit Vall, professora de la UB i CRES-UPF.

El debat ha estat una dinàmica de pluja d’idees que des del primer moment ha donat la raó al Dr. Carreras quan explicava que, durant aquesta crisi, tots els agents de la societat voldran prendre una posició activa. Tots els agents polítics i socials hauran de donar les seves idees i arribar a consensos per evitar que aquesta crisi tingui els efectes devastadors en la població que va tenir la del 2008.

Durant les ponències han sorgit idees molt diferents, però que en tots els casos posaven l’accent a protegir als més vulnerables. Comentava la Dra. Vall, experta en Economia de la Salut, la importància de donar seguretat des de l’Estat als col·lectius més vulnerables social i econòmicament, al mateix temps que als que han estat en primera línia durant aquesta pandèmia. La importància de blindar un sistema de salut fort s’ha demostrat imprescindible en aquests darrers mesos i és quelcom que han compartit tots els ponents. En referència a això, el Dr. Carreras ha mencionat que evitar un augment de les desigualtats s’haurà de fer des dels estats i, si el debat vol continuar després d’aquesta crisi, des de la UE. Assegurar una fiscalitat forta a nivell continental és imprescindible de cara al futur de la Unió i és que permetre dumping fiscal entre països membres serà letal per al projecte europeu.

El passat ens dona poques pistes de quines han de ser les passes que cal fer, però sembla que tant el Pla Marshall com el New Deal poden arribar a ser bones guies per als propers mesos i anys. Ens encaminem cap a una dècada on l’economia haurà de ser, per força, més social i que no oblidi a ningú, on l’Estat tingui una presència molt major. Perquè com ha dit la Catedràtica De La Rica: “El mercat no corregirà les desigualtats”.

We also recommend you