LCA4Climate

Dr. Pere Fullana a El Matí de Catalunya Ràdio

“Hem de ser activistes pro sostenibilitat”

Cal repensar la societat de consum i la gestió dels residus

Pere Fullana i Palmer a Catalunya Ràdio

La secció “Visca la Terra” d’El Matí de Catalunya Ràdio rep al director de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF per abordar un dels principals problemes de la societat de consum actual: la reducció de residus.

El director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, el Dr. Pere Fullana i Palmer, ha intervingut al Matí de Catalunya Ràdio juntament amb Rosa García, doctora en sostenibilitat i directora de Rezero, per debatre sobre la necessitat de canviar el model de societat consumista per tal de reduir la quantitat de residus que generem.

En la secció “Visca la Terra” del programa, conduït per Oscar Fernández, s’han abordat temes d’actualitat com la contaminació marina per plàstics i microplàstics, la importància de la formació i conscienciació ambientals i la necessitat d’un activisme més conscient per a fer canviar el pensament de la gent.

Fullana i Palmer ha donat per obsolet el paradigma de les tres “R” de la sostenibilitat (reduir, reciclar, reutilitzar) tal i com el coneixíem fins avui i ha apostat per un model molt més crític: “cal rebutjar directament allò que consumim i, per sobre, repensar com organitzem el sistema econòmic”.

Tant García com Fullana i Palmer han coincidit en la necessitat de reformular l’actual sistema basat en la màxima de “comprar, usar i llençar”, dissenyat a finals de la segona guerra mundial als Estats Units. “Consumir no ens donarà la felicitat”, ha assegurat el director de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF, i ha instat a canvis també en el model de societat.

En la mateixa línia, García ha demanat deixar de “culpabilitzar la societat, el consumidor, de tots els mals a nivell ambiental” i ha apuntat a deu grans multinacionals com a responsables de la major part de la producció del que estem consumint i dels seus impactes ambientals. Ha assegurat que la responsabilitat, si bé és compartida, no és igual entre empreses i consumidors.

“Focalitzar en un actor és inútil. Això és cosa de tots”, ha reblat Fullana i Palmer, que ha demanat un major esforç per part de la indústria en la fabricació de productes dissenyats per ser sostenibles i també una major formació en el bon ús dels productes per part dels consumidors: “tots, dins del nostre àmbit, hem de fer el màxim possible. Hem de canviar d’actitud”.

La Unió Europea està compromesa amb aquest canvi d’actitud i s’ha proposat una reducció important dels residus, en particular dels plàstics d’un sol ús, que seran prohibits a partir de 2021. En opinió del director de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF, els incentius funcionen però no es poden oblidar les sancions: “el garrot és fonamental. Hi ha un percentatge d’empreses i de ciutadans que no fan el que han de fer. I a aquests, garrot”.

Però la sostenibilitat no té solucions universals i tant García com Fullana i Palmer han posat de relleu que criminalitzar el plàstic no fa desaparèixer el problema, sinó que cal repensar l’ús que se n’està fent: “El 40% del plàstic que es fa servir avui en dia es converteix en residu al cap d’un mes”, assegura la directora de ReZero. Els resultats del projecte Zero Cabin Waste que busca millorar la gestió dels residus generats a la cabina dels avions amb participació de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF, són un bon exemple dels problemes de prescindir del plàstic en alguns àmbits.

Preguntats sobre què pot fer la ciutadania en favor de la sostenibilitat, García ha insistit en la necessitat de “pensar què necessiten i què no necessiten i, abans de reciclar, reduir i reutilitzar”. Fullana i Palmer, en la mateixa línia, ha emès un missatge d’activisme: “hem de passar a l’acció. Pensar com puc ser millor, com puc fer la meva empresa millor, i convertir-nos en nuclis d’activitat pro sostenibilitat”.

We also recommend you