ESCI-UPF

7 recomanacions per fer un bon TFG

Consells per a superar amb èxit el Treball de Fi de Grau del GNMI

TFG
Foto: Nozbe

Marta Segura, actual cap d’estudis del GNMI, ha estat directora acadèmica de l’assignatura de TFG durant 7 anys. En aquest article comparteix els aspectes crucials per a fer un bon treball i culminar els estudis universitaris amb èxit.

Després de 7 cursos acadèmics com a responsable de l’assignatura TFG i uns 700 treballs de fi de grau dels que n’he fet el seguiment i he contribuït a la seva avaluació, és hora de canviar de reptes i projectes dins ESCI-UPF. La veritat és que m’ho he passat d’allò més bé tot aquest temps, però és important que hi hagi processos de renovació dins l’activitat acadèmica que permetin oferir perspectives noves a la tasca realitzada en el marc de l’assignatura TFG.

A partir del curs acadèmic 2019-2020 la direcció acadèmica del TFG serà responsabilitat del professor Dr. Joan Ribas, a qui desitjo tots els encerts i que, com a mínim, gaudeixi tant com ho he fet jo durant aquesta etapa.

A la vista de l’experiència adquirida al llarg d’aquests anys, m’atreveixo a recopilar una sèrie de consells que permetin superar amb èxit el TFG i, alhora, gaudir durant el procés de desenvolupament del mateix.

Sentiments com ara passió, decepció, frustració, culpabilitat, emoció, alegria, creixement personal, desenvolupament professional, ràbia, impotència… estan vinculats a la trajectòria seguida pels estudiants durant el curs acadèmic en el que duen a terme el seu TFG.

Si hagués de definir els elements que permeten configurar un TFG excel·lent, aquests serien: bona definició dels objectius; exploració, tria i revisió d’una base bibliogràfica acurada; aplicació de les metodologies establertes; curiositat i ganes d’aprendre; treball constant; capacitat de síntesi i habilitats comunicatives; i honestedat.

Sense tots aquests ingredients es fa difícil assolir un resultat satisfactori i mereixedor de reconeixement. Un bon TFG no és fruit de la sort o de la casualitat.

Bona definició dels objectius

A diferència d’altres centres de la UPF, a ESCI-UPF l’estudiant tria l’objecte del seu TFG lliurement. En aquesta fase, la motivació i les preferències i habilitats individuals resulten cabdals. És a dir, es tracta d’una tria individual i lliure.

Un cop triat el tema, cal definir de manera clara quins són els objectius perseguits. Si el propi estudiant no té clar el què vol fer, resulta molt difícil engrescar i fer-ne partícips als altres.

En aquest procés de definició d’objectius, es poden fer servir múltiples tècniques. Una molt senzilla i que resulta força útil és la basada en diverses preguntes simples en positiu i en negatiu (Què vull fer? Què no vull fer? Per a qui ho vull fer?…).

Exploració, tria i revisió d’una base bibliogràfica adequada

El primer consell que dono quan se’m demana què fer un cop l’estudiant sap que vol basar el seu TFG sobre una temàtica concreta sempre és el mateix: llegir, llegir i llegir.

La lectura és fonamental per tal de determinar què s’ha fet ja sobre el tema escollit, quins són els nous corrents de pensament, les noves modes… La possibilitat de recórrer a eines com Google Scholar, Mendeley… faciliten molt la tasca de tria bibliogràfica. En aquesta fase, l’ajut del tutor esdevé cabdal.

Per altra banda, cal engegar una exploració àmplia i eficaç de la temàtica objecte d’estudi per tal d’identificar competidors, sectors, iniciatives semblants a la que es vol desenvolupar… i no sols en l’àmbit geogràfic més proper, sinó arreu!

Una bona exploració facilita, i molt, el desenvolupament futur del TFG, alhora que evita molts errors, confusions i sorpreses desagradables quan el TFG ja està força avançat!

TFG

Marta Segura, a l’acte de Graduació 2019, fent el nomenament dels guanyadors dels premis TFG. / Foto: Arxiu ESCI-UPF

Aplicació de les metodologies establertes

L’estudiant no està sol en el procés d’elaboració del seu TFG. A part del director acadèmic de l’assignatura, cada estudiant compta amb la figura d’un tutor o tutora que estarà al seu costat durant tot el camí. Ara bé, en tant que el TFG és una mostra de maduresa intel·lectual, la responsabilitat última del projecte i el seu lideratge corresponen a l’estudiant. El tutor té una funció de caràcter reactiu a la iniciativa que, necessàriament, ha de portar l’alumne.

Donat que ESCI-UPF és una escola de negocis, hi ha una sèrie de metodologies que esdevenen d’ús recomanable i, en alguns casos, obligatòries en el desenvolupament del TFG. Per això, l’estudiant del GNMI compta també amb el suport de consultors en l’àmbit de l’estadística, de la logística i de la viabilitat financera que l’ajudaran a superar potencials esculls que puguin fer acte de presència en l’elaboració del TFG.

Curiositat i ganes d’aprendre

Des d’ESCI-UPF volem que el TFG sigui un important element professionalitzador dels nostres estudiants. Un catalitzador que els permeti aplicar els coneixements apresos durant el grau a un repte concret decidit pels propis estudiants.

A diferència de la resta d’assignatures del grau, l’estudiant és el responsable únic del resultat final assolit. El fracàs, si fa acte de presència, no és imputable a ningú més. No hi ha companys, ni professors als qui assignar les culpes. Cada alumne tria un projecte i és responsabilitat seva desenvolupar-lo durant un període màxim de 7 mesos. Un repte així acaba donant molta informació de la capacitat de superació i d’acció d’una persona.

L’objectiu de la universitat és aconseguir que l’estudiant maduri i aprengui a aprendre, a saber com superar dificultats, saltar barreres, explorar els seus propis límits per tal de ser capaç d’enfrontar-se als diferents reptes i fracassos que es trobarà en la seva futura vida professional.

«Un bon TFG no és fruit de la sort o de la casualitat»

Treball constant

Cal fer feina sense presses, però sense pausa. Dedicant-hi esforços constants i de manera planificada. No s’hi val la feina a batzegades, ni sense ordre ni concert.

La planificació i l’organització resulten cabdals per tal que la feina continuada llueixi i acabi oferint resultats afalagadors.

Cal defugir, però, d’una planificació excessiva: les distintes etapes per les que passarà el projecte implicaran dedicacions diferents i, de vegades, imprevisibles. Així, molt sovint el tractament de dades sol requerir moltes hores de feina que no sempre aporten resultats reeixits i que solen lluir poc. En canvi, d’altres fases del projecte s’enllesteixen amb més facilitat i amb menor dedicació horària (és el cas, per exemple, de la fase d’antecedents quan s’ha fet una bona tasca d’exploració prèvia).

Capacitat de síntesi, de redacció i habilitats comunicatives

No cal oblidar que el TFG és un treball acadèmic. No basta a fer una bona feina, també cal saber-la explicar.

És important tenir cura del procés de redacció. No cometre faltes d’ortografia, evitar les repeticions innecessàries en el text, escollir l’idioma de redacció en funció de les habilitats redactores, destriar la informació rellevant de la que no ho és, empatitzar amb el lector, utilitzar el registre adequat en un treball acadèmic, citar bé les referències bibliogràfiques, referenciar bé els diferents autors i recursos utilitzats, evitar l’ús exagerat d’anglicismes (si la llengua de redacció és el català o el castellà)… En definitiva, ser capaços de posar de relleu en un document escrit els elements més importants de la feina realitzada durant els 7 mesos de dedicació al TFG.

Honestedat

En un món en el que resulta fàcil i ràpid accedir a qualsevol tipus d’informació, és temptador agafar dreceres que simplifiquin o, fins i tot, anul·lin el procés d’aprenentatge. Pràctiques poc estimulants com la còpia o el plagi o –en el límit– la compra de resultats, si ja esdevenen reprovables en el marc de qualsevol assignatura, resulten ignominioses en el marc de l’assignatura que pretén ser el compendi del coneixement assolit en un grau universitari.

El mercat de treball premia, cada cop més, els comportaments honestos. La cultura del “tot s’hi val” vinculada al vessant més cru del capitalisme, està en hores baixes. La confiança, la lleialtat i el compromís, valors deixats de banda en el passat més recent, estan agafant força en les noves relacions laborals.

En definitiva, la millor manera d’encarar el TFG és –com en el viatge a Ítaca– engrescar-se des del primer moment en el projecte i gaudir de la travessia.

We also recommend you