ESCI-UPF

25 aniversari

La internacionalització: una dimensió definitòria de l’empresa i el coneixement de Catalunya

  • 20/12/2018
  • 3 mins reading time
Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement. / Foto: Generalitat de Catalunya

El primer que vaig fer quan vaig prendre possessió com a Consellera d’Empresa i Coneixement va ser instal·lar un gran mapamundi al despatx que em recordava tots els llocs que vaig visitar com responsable de comerç exterior a una empresa catalana fa dues dècades. Una visió global necessària en les meves competències actuals per millorar el teixit empresarial i el sistema universitari i de recerca catalans per tal de que siguin competitius, innovadors, sostenibles, oberts i integradors. Un record i una obligació per reforçar la dimensió internacional.

De fet, la internacionalització és una dimensió intencional, tant de les institucions com de les persones, per, des d’una perspectiva oberta i global, integrar una visió intercultural, de major abast territorial  i d’intercanvi mutu amb l’entorn no proper ni immediat que afecta a l’activitat regular. Més detalladament, la internacionalització de l’educació superior implica, segons el monogràfic de la UOC (2011, “Globalització i Internacionalització en l’Ensenyament Superior”), per un costat, des de la perspectiva de l’activitat, l’èmfasi en la promoció de la dimensió intercultural i l’intercanvi i col·laboració estudiantil i de professorat. Per un altre costat, des de la perspectiva formativa de competències, l’èmfasi en el desenvolupament d’habilitats, coneixements, actituds i valors globals com són les terceres llengües, les noves tecnologies i aspectes inclusius i sostenibles. També, des de la perspectiva ètica, l’èmfasi a crear una cultura o clima a favor d’iniciatives i valors interculturals i internacionals.

I, finalment, des d’una perspectiva de procés, l’èmfasi en la integració de la dimensió internacional i intercultural en la docència, la recerca i en les polítiques i serveis universitaris cap a l’exterior. Per tant, implica tant als usuaris (estudiants), com a l’oferta (titulacions), com al desenvolupament (convenis de col·laboració). Així, Catalunya destaca per tenir prop del 25% dels estudiants universitaris no nascuts en aquest territori, amb una oferta acadèmica creixent en terceres llengües, que arriben a ser 1 de cada 4 en màsters, que atrau prop del 3% dels fons europeus de recerca i consolida convenis de col·laboració amb milers d’institucions estrangeres cada any. Xifres que en institucions internacionalitzades com ESCI-UPF són proporcionalment superiors i que expliquen perquè Catalunya és un motor exportador amb un saldo positiu de la seva balança comercial, atrau gran quantitat d’inversió estrangera, és el principal destí turístic de la Mediterrània, és la millor oportunitat d’inversió del Sud d’Europa segons el Financial Times i és tot un pol d’atracció i creixement tant d’activitats científiques com d’empreses tecnològiques i start-ups pel talent internacional que acull. Una internacionalització del sistema d’educació superior que fa que sigui tot un èxit la presència d’aquest sistema en les principals fires educatives d’Àsia-Pacífic (APAIE), Nord-Amèrica (NAFSA) i Europa (EAIE ).

El sistema universitari i de recerca de Catalunya ha crescut de forma qualitativa i quantitativa en forma de noves universitats, públiques i privades, de nous centres de recerca i de noves estructures acadèmiques complementàries i en alguns casos adscrites a una universitat, com en el cas de l’Escola Superior de Comerç Internacional, ESCI-UPF, que aquest desembre de 2018 fa 25 anys de la seva creació. Un termini que ha consolidat un ecosistema d’educació superior compacte, madur i competitiu, amb més del 40% de la població jove que accedeix a l’educació terciària, amb importants infraestructures acadèmiques i científiques, i amb una posició de lideratge al Sud d’Europa i la Mediterrània, que complementen el dinamisme i motor d’una economia internacionalitzada, d’una societat cívica i oberta i d’un creixement intel·ligent.

En aquests darrers 25 anys, tant el sistema de coneixement com el teixit empresarial català han canviat, sobretot en la dimensió internacional amb una economia amb un fort pes exportador, amb un flux regular d’inversió estrangera en projectes empresarials i un teixit productiu que s’apropa a 10.000 empreses estrangeres, amb uns estàndards de competitivitat internacional i una diversificació del risc de mercat. Una economia on el mercat internacional i la participació de les tendències i revolucions internacionals com ara la Indústria 4.0 o la tecnologia 5G guien el seu dia a dia, i per tant requeria d’una formació que acompanyés aquesta visió i desenvolupament. Un acompanyament en el que ESCI-UPF és un exemple paradigmàtic per haver nascut després d’uns dels esdeveniments que millor ha situat la nostra marca al món, com van ser les Olimpíades de 1992, i haver-se mantingut des de la qualitat i el prestigi de la UPF com un referent de la formació superior en comerç exterior i del suport a les activitats internacionals de les empreses catalanes.

25 anys de treball i dedicació continuada que mereixen tot el reconeixement i posada en valor en un recent context on s’ha volgut entelar la bona marxa de l’economia catalana amb prediccions catastrofistes i canvis alarmistes de seus socials. La formació i el coneixement, amb especial èmfasi en l’educació superior, promou societats més justes i amb major qualitat de vida perquè evita les pseudociències, permet un millor acompanyament del desenvolupament tecnològic i del progrés científic, afavoreix la innovació i noves ocupacions i, sobretot, trenca amb barreres lingüístiques, socials i de tòpics que limiten el coneixement i l’experiència internacional.

Catalunya, com ESCI-UPF, representa un agent de canvi de moltes resistències del passat i locals. Un canvi guiat per l’excel·lència i el coneixement per convergir internacionalment amb les economies i societats més avançades. Una excel·lència assolida  per l’atracció i formació de talent, però també des de la pràctica i l’aprenentatge continuat, com a doer, com l’exemple d’ESCI-UPF que porta més de dues dècades dissenyant, pensant i formant noves generacions d’experts en comerç internacional. Una formació avalada i reforçada per la Universitat Pompeu Fabra, a la que adscriu les seves titulacions oficials. Podem dir que a ESCI-UPF, com al nostre país, gaudim de bona salut, tant en economia com en formació superior.

Un duet bàsic i fonamental per suportar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que neix en aquest 25 aniversari d’ESCI-UPF com a una aposta decidida per cercar la riquesa del país a partir de les universitats, la recerca i la innovació, com a eixos per transformar el valor afegit de la nostra activitat productiva per a que el coneixement sigui una de les matèries primeres que sustenti i faci créixer la nostra competitivitat. Un coneixement que reforçarà la nostra dimensió internacional, qualitat i competitivitat i, per tant, la necessitat d’una Educació superior de primera línia per poder acompanyar i suportar amb èxit aquesta aposta.

Àngels Chacón i Feixas
Consellera d’Empresa i Coneixement

We also recommend you