ESCI-UPF

No n’hi ha prou amb la Universitat

En ple debat sobre el sistema educatiu espanyol vull llançar una pregunta oberta a la comunitat educativa: els estudiants amb millor expedient acadèmic són els que millors oportunitats laborals assoleixen?

Ja ho sé: la resposta a aquesta pregunta no és ni senzilla ni unidimensional i depèn de múltiples i diverses variables, però intentaré fer una sèrie de reflexions –molt personals– per tal d’aportar-hi una mica de llum.

En primer lloc, cal dir que el mercat valora una gran multiplicitat d’habilitats, capacitats, competències i aptituds, i només una part d’elles s’aprenen en les institucions universitàries (les anomenades habilitats de gestió). La resta… estan molt vinculades al caràcter de cadascú o bé s’han d’aprendre o assolir per altres vies alternatives o complementàries a la de la formació universitària.

En segon lloc, està clar que cultivar l’expedient acadèmic és útil, no sols pel fet de superar amb èxit les matèries curriculars, sinó també pels senyals que s’emeten al mercat: sóc una persona responsable i m’agafo les responsabilitats que em pertoquen de manera seriosa, eficaç i efectiva.

Però, per altra banda, el fet de focalitzar-se –només– en la superació de les assignatures pot impedir veure més enllà del grau universitari escollit i perdre’s d’altres iniciatives que, encara que siguin no curriculars, poden resultar molt atractives a l’hora de desenvolupar habilitats útils en el món professional.

Sempre dic el mateix: no basta passar per la universitat, cal deixar que la universitat passi per vosaltres! L’experiència que aporten activitats no curriculars com ara l’associacionisme, la política, el voluntariat, la participació en esdeveniments creatius (de música, d’emprenedoria, de moda, Start Up weekends…) i tantes altres, resulta crucial a l’hora de cultivar les habilitats que us serviran en la vostra vida privada i laboral.

Així doncs, l’estudiant que assoleix millors oportunitats laborals és el més complet. Aquell que ha aconseguit integrar en el seu currículum no sols habilitats de gestió (les estrictament curriculars), sinó també habilitats creatives, empàtiques i socials que el fan més atractiu des del punt de vista laboral.

Des d’ESCI-UPF fomentem activitats no curriculars que us facin persones més completes en la dimensió humana i en la professional. Iniciatives com ara la Jornada Internacional, l’SMILE Mango, ESCI-UPF LAB… no són més que intents de reforçar habilitats, actituds i aptituds que us seran útils en diverses esferes de les vostres vides. Ara només queda que us animeu a participar-hi!

We also recommend you