Els centennials ja són aquí

La generació Jasp, la generació X, la Y i ara la Z. La vida no s’atura. Si, fins fa poc, els millennials centraven l’interès de les empreses per detectar-ne els seus valors, la seva manera de pensar i d’actuar i com consumien; ara, la preocupació i l’interès es centren en els centennials.