ESCI-UPF

Creació de les “beques Nacho Dualde al talent”

Beques Nacho Dualde
Foto: Arxiu ESCI-UPF

Albert Carreras, director d'ESCI-UPF, presenta les noves “beques Nacho Dualde al talent” per a estudiants del Grau de Negocis i Màrqueting Internacionals. Les beques, que cobriran el 100% del cost de la matrícula, reten homenatge a la figura de Nacho Dualde, als seus valors i a la seva tasca com a gerent d’ESCI-UPF.

El Patronat del consorci ESCI, en la seva sessió del 31 de març de 2022, va decidir anomenar unes beques per a estudiants del Grau de Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI) en honor de Nacho Dualde, als seus valors i a la seva tasca coma  gerent d’ESCI-UPF durant tretze anys, alhora que en record del seu talent com estudiant de la primera promoció del Grau Superior de Comerç Internacional.

Com a homenatge permanent i recurrent a la seva persona, el nom triat ha estat “beques Nacho Dualde al talent”. La dotació d’una beca per a cada curs del GNMI és una manera de visibilitzar la seva memòria i l’exemplaritat de la seva trajectòria, així com impulsar la identificació i promoció dels valors d’ESCI-UPF i l’esforç sostingut de Nacho Dualde en suport d’una política generosa de beques.

Les noves beques aprofiten l’experiència prèvia de la “beca al talent”, que cobreix el 100% del cost de la matrícula i es concedeix a l’estudiant amb la millor nota de Batxillerat que es matricula al GNMI. La beca s’ha de sol·licitar no més tard del 2 de juny i es comunica abans del mes juliol.

La gran novetat de les “beques Nacho Dualde al talent” és que, a banda d’atorgar-se als alumnes de nou accés, també s’assignaran al millor expedient acadèmic* de segon, tercer i quart curs del GNMI. Així doncs, al llarg dels seus estudis, una promoció podrà tenir quatre titulars diferents de la beca, cada any el mateix titular, o bé combinacions intermèdies.

Per a l’adjudicació d’aquestes beques no es tindran en compte requisits econòmics. La renda només entrarà en joc, per desempatar, si hi ha igualtat de nota. En aquest supòsit guanyarà qui acrediti la renda familiar per càpita més baixa. En cas que els guanyadors de la beca al talent no repeteixin però compleixin les condicions acadèmiques i econòmiques per optar a la beca a l’excel·lència, en podran gaudir durant els cursos següents.

Les primeres “beques Nacho Dualde al talent” s’entregaran formalment a l’acte d’inauguració del proper curs acadèmic 2022-2023.

 


 

We also recommend you