ESCI-UPF

Com mesurar el valor social de les universitats?

  • 12/01/2022
  • 1 min reading time
Valor Social
Foto: Freepik (pch.vector)

Els intents d’avaluar l’impacte de les universitats en la societat s’han limitat en gran mesura a calcular-ne els efectes econòmics, sense resoldre la qüestió de com avaluar els beneficis socials més amplis creats per les institucions d’educació superior. Els problemes per considerar de manera integral l’impacte social de les universitats sorgeixen de les dificultats per mesurar de manera homogènia els efectes positius d’activitats com ara la formació de futurs professionals, la realització de la recerca i l’aplicació dels resultats de la recerca en innovacions que contribueixen al benestar social.

Així, els estudis d’impacte de les universitats s’han centrat en les seves contribucions a l’activitat econòmica, com ara els efectes multiplicadors de la seva despesa (per ex., ACUP, 2017) o els impactes sobre el mercat laboral (per ex., Pastor i Pérez, 2019) i han passat per alt altres efectes valuosos sobre la societat.

Un estudi recent impulsat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) pretén calcular el valor generat per les universitats públiques catalanes més enllà de les despeses i inversions que duen a terme (ACUP, 2020). L’estudi aplica l’anàlisi del valor social integrat (VSI), una metodologia que permet objectivar i expressar en termes monetaris el valor creat per una organització per al conjunt de les seves parts interessades (stakeholders).

 

Continua llegint →

We also recommend you