ESCI-UPF

COVID-19, recuperació a diferents velocitats

  • 10/07/2020
  • 1 min reading time
Recuperació COVID-19
Albert Carreras, Jordi Goula i Modest Guinjoan durant la roda de premsa que es va fer online.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i, en concret, el grup de conjuntura de la Comissió d’Economia Catalana amb Modest Guinjoan, Albert Carreras i Jordi Goula al capdavant, van demanar un esforç a empresaris i administracions perquè cap empresa es vegi empesa a tancar per causa de la COVID-19 i van augurar una recuperació total, a nivells previs a la crisi pel coronavirus, a finals de 2022-principis de 2023, segons el sector.

Ens trobem en un moment en què cal assimilar l’impacte de la COVID-19 i demanar a les administracions que facilitin els ajustaments necessaris per a la recuperació de les empreses, no ens podem permetre que tanquin empreses viables. La caiguda de l’economia catalana el primer semestre es xifra entre el 24% i el 30%, però hi ha dades actuals positives. La recuperació serà llarga, però hi ha sectors que se’n sortiran abans, potser a finals d’aquest mateix any.

Albert Carreras, director d’ESCI-UPF, va remarcar que és positiu que l’administració de l’estat i la de la Generalitat hagin anat alineades facilitant liquiditat i alleugerint el pes sobre els ingressos per tributació. I va afegir que “Ara com ara, l’administració de l’estat és la que té més capacitat d’endeutament, mentre que la de les comunitats autònomes és menor i completament regulada per l’estat. Segurament, que sigui l’estat que s’endeuti, aprofitant els avantatges actuals que ofereix el Banc Central Europeu, és la sortida més eficient, ara mateix”

La COVID-19 deixarà rastre i caldran sacrificis, però Catalunya ja ha viscut altres crisis en el passat i la història ens demostra que s’han superat. Tant Guinjoan, com Carreras i Goula van voler acabar la roda de premsa amb un to esperançador i d’optimisme, si més no a mig i llarg termini.

We also recommend you