LCA4Climate

Pere Fullana: “L’economia circular busca crear un nou ordre on s’ha creat caos”

Economia circular RETEMA
Foto: Shutterstock (BsWei)

El director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI-UPF, el Dr. Pere Fullana, concedeix una entrevista a la revista RETEMA (revista tècnica de medi ambient).

La revista científica RETEMA ha entrevistat al director de la Càtedra UNESCO d’ESCI-UPF, el Dr. Pere Fullana. A l’entrevista (p. 26-31), el Dr. Fullana ha tractat els diferents reptes als quals ens haurem d’enfrontar com a societat per tal de resoldre tots els problemes provocats per la sobreexplotació del planeta. De manera divulgativa, ha explicat què signifiquen termes que potser són aliens al públic general com ACV o ecodisseny.

L’ACV (Anàlisi de Cicle de Vida) és una metodologia que s’utilitza per comprovar que aquell esforç que fem per recircular el sistema no provoca un impacte ambiental superior al d’altres opcions que no serien circulars. Un exemple d’això és la feina, comenta Fullana, que han realitzat amb ARECO, especialitzada en la distribució de fruites i verdures. Aquesta distribució es pot realitzar amb caixes de fusta (renovable), cartró (renovable i reciclable) o de plàstic (reparable, reutilitzable i reciclable). Les característiques de cada tipus de caixa la fan òptima per un tipus de distribució concreta, per exemple en el cas de la distribució intrapeninsular, la caixa de plàstic és la que acaba donant millors resultats ambientals segons l’ACV.

Un altre concepte que ha definit el Dr. Fullana ha estat el d’ecodisseny, que són totes aquelles estratègies de millora mediambiental sobre els punts febles que trobem en un ACV: augmentar la renovabilitat dels recursos, reduir la necessitat de matèria o energia, etc. L’ecodisseny busca, en definitiva, reduir la nocivitat del producte allargant la vida útil d’aquest, com s’especifica en el segon punt del decàleg del Pacte d’Economia Circular del Gobierno de España.

Pel que fa a la posició d’Europa i Espanya en la lluita contra el canvi climàtic, el Dr. Fullana analitza la situació del continent de manera positiva a causa del coneixement que aquest té sobre la seva situació. Europa és un continent exhaust de recursos i això el fa dependent d’un mercat internacional on no és el comprador més fort, ja que ha de “lluitar” amb potències com la Xina o els EUA. Al mateix temps, ningú vol els residus d’Europa, el que explica la consciència dels governs continentals en la necessitat de promoure una economia circular, que és la solució per tots dos problemes.

Respecte a Espanya, destaca el Pacte ja mencionat i la posició de la Vicepresidenta Ribera, que està pressionant per aplicar lleis de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. Per contra, Fullana també qüestiona la manca de recursos pressupostats i encara menys executats.

El leitmotiv de l’entrevista, per acabar, és el convenciment del Dr. Fullana de què les dues crisis que encadenem, 2008 i 2020, serviran per entendre que la lluita contra el canvi climàtic és cosa de tots.

We also recommend you