LCA4Climate

Tips Sostenibles

COVID-19: Gestió de residus a casa

 • 29/04/2020
 • 2 mins reading time
COVID-19: Gestió de residus a casa
Foto: Pexels (Magda Ehlers)

Enmig de la confusió i els canvis que enfrontem com a resultat de la pandèmia de la COVID-19, tenir cura tant de nosaltres mateixos com del medi ambient pot ser difícil. Per això, avui et portem alguns consells pràctics per a prevenir i gestionar els residus a casa durant el confinament.

La COVID-19 està afectant a les persones, les societats i les economies arreu del món en molts nivells, incloent-hi la gestió de residus. Per exemple, a la ciutat de Barcelona durant les quatre primeres setmanes de confinament s’han reduït els residus urbans, com no havia passat mai en els darrers 30 anys. Aquesta davallada s’explica pels comerços i establiments de restauració que han aturat la seva activitat, i també per la població que aquests dies no hi va a treballar, estudiar o de visita.

Però, malgrat aquesta davallada, cal recordar la importància de maximitzar la separació dels residus a casa (orgànics, paper/cartró, vidre i envasos lleugers) i, a més, cal saber com fer-ho adequadament. I és que, segons els científics, el virus de la COVID-19 es pot mantenir actiu 3 dies en algunes superfícies. Per exemple, en el cartró pot sobreviure 24 hores i en acer inoxidable o plàstic, 2 o 3 dies. Aquestes dades ens demostren la importància de prevenir i gestionar correctament els residus a casa durant el confinament. Per aconseguir-ho, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ens recomana:

 • Evitar el consum compulsiu i innecessari.
 • Organitzar les compres per a evitar acumular més del necessari, ja que l’abastiment bàsic està garantit.
 • Evitar el malbaratament alimentari, fent una bona planificació dels menús, mantenint el rebost i la nevera endreçats, vigilant les dates de caducitat, fent racions a mida, conservant el menjar sobrant i preparant receptes d’aprofitament.
 • Escollir productes procurant reduir envasos i embolcalls, a més de portar el carretó o bosses reutilitzables per anar a comprar.
 • Sempre que es pugui, reparar a casa els productes avariats o guardar-los per a reparar-los més endavant.
 • Guardar a casa els residus valoritzables susceptibles de portar a les deixalleries o altres sistemes de recollida selectiva com ara els residus d’aparells elèctrics i electrònics, per tal de gestionar-los adequadament una vegada es restableixin els serveis. En el cas dels medicaments, portar-los al Punt SIGRE només en el cas que s’hagi d’acudir de forma imprescindible a la farmàcia.
 • Emmagatzemar a casa la roba que es vulgui donar, per evitar sobrecarregar els contenidors de residus tèxtils.
 • Gestionar les mascaretes, els guants, les tovalloletes i qualsevol altre residu similar, dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a rebuig o fracció RESTA.
 • A l’hora de dipositar els residus en sistemes de recollida amb contenidors al carrer, fer-ho en bosses ben tancades (no és necessari per fraccions com el vidre o el paper), i no deixar cap residu fora d’aquests, per facilitar les tasques de neteja i desinfecció.
 • En el cas dels cubells de recollida porta a porta, no deixar residus al carrer excepte en el temps que sigui estrictament necessari per al sistema de recollida i seguir les indicacions i recomanacions de l’ens local responsable.
 • Recordar rentar-se les mans abans i després de fer el lliurament dels residus en el sistema que correspongui.

Ara ja sabem què cal fer per a gestionar els residus a casa durant la situació originada per la COVID-19, només ens cal aplicar aquestes recomanacions.

We also recommend you