ESCI-UPF

Tips Sostenibles

Recomanacions de l’OMS per protegir-nos del coronavirus

  • 11/03/2020
  • 2 mins reading time
Recomanacions de l'OMS per protegir-nos del coronavirus
Foto: Pixabay (JKerner)

Què podem fer per protegir-nos i prevenir la propagació de la malaltia coronavirus COVID-19? L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens dóna diverses precaucions que es poden adoptar per reduir la probabilitat de contraure-la o de contagiar-la.

D’ençà que el passat desembre de 2019 esclatés el brot a Wuhan (Xina), la malaltia infecciosa COVID-19 causada pel coronavirus—una extensa família de virus que poden causar malalties tant en animals com en humans—, s’han registrat casos en molts països de tot el món i, en diversos d’ells, s’hi han produït brots. A Espanya, el coronavirus COVID-19 deixa ja 1.695 casos de contagi, 1.524 actius després de la mort de 36 persones i la recuperació de 135 pacients.

Mentrestant, les autoritats xineses i d’altres països han aconseguit alentir o aturar l’avanç dels brots, però l’Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que la situació és impredictible i, per tant, cal comprovar amb regularitat les notícies més recents procedents del web de l’OMS o les autoritats de salut pública nacionals i locals per estar al dia de quina és la situació i protegir-nos a nosaltres i als altres davant de la COVID-19. En tot cas, l’OMS ja considera que l’amenaça que el coronavirus esdevingui pandèmia—malaltia epidèmica estesa a molts països o continents, que ataca gairebé tots els individus d’un país— és “molt real”.

Davant d’aquesta situació, avui centrem els Tips Sostenibles en les recomanacions de l’OMS per protegir-nos del coronavirus: unes precaucions que tots podem adoptar per reduir la probabilitat de contraure o de contagiar el coronavirus COVID-19.

  • Rentar-nos les mans a fons i amb freqüència usant un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó per matar els virus que hi pugui haver a les mans.
  • Mantenir una distància mínima d’1 metre entre nosaltres i qualsevol persona que tussi o esternudi per evitar respirar l’aire que expulsi pel nas o per la boca i que pot contenir el virus, si la persona que tus té la malaltia.
  • Evitar tocar-nos els ulls, el nas i la boca, ja que les mans toquen moltes superfícies i poden recollir el virus. Un cop contaminades, les mans poden transferir el virus als ulls, el nas o la boca des d’on pot entrar al nostre cos i causar-nos la malaltia.
  • Mantenir una bona higiene de les vies respiratòries per protegir a les persones que ens envolten de virus com els del refredat, la grip i la COVID-19: cobrir-nos la boca i el nas amb l’avantbraç o amb un mocador de paper en tossir i esternudar (aquest mocador s’ha de llençar immediatament).
  • Romandre a casa si no ens trobem bé per ajudar a prevenir la propagació del virus i altres infeccions. Si tenim febre, tos o dificultat per respirar (sensació de falta d’aire), cal que demanem atenció mèdica trucant al 112, si estem a Espanya. En cas d’estar fora d’Espanya, cal seguir les instruccions de les autoritats sanitàries locals.
  • Consultar les notícies més recents sobre les zones de major perill on la malaltia s’està propagant i evitar desplaçar-nos a aquestes zones on la probabilitat de contraure la COVID-19 és més elevada.

Amb aquestes recomanacions, l’OMS ens demana responsabilitat a l’hora d’adoptar mesures de protecció per a nosaltres i les persones que ens envolten. Si bé els símptomes de la COVID-19 són lleus, sobretot en els nens i els adults joves, també poden ser greus i obliguen a hospitalitzar al voltant d’un de cada cinc infectats. Per això, és normal sentir preocupació. Aquesta preocupació, sense necessitat d’alarmar-nos, ens ha de servir per prendre consciència de la necessitat de seguir aquestes recomanacions, també a la universitat.

We also recommend you