Research

11F

Dones i ciència a ESCI-UPF

Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència ESCI-UPF
Foto: D'esquerra a dreta: Mercè Roca, Marta Segura, Silvia Ayuso i Mireia Olivella

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, celebrat l’11 de febrer de cada any des de 2015, parlem amb les investigadores d’ESCI-UPF per a conèixer de primera mà què significa per elles dedicar-se a la recerca.

Malgrat que s’ha recorregut un llarg camí per crear un món més igualitari, el gènere continua essent rellevant per a la forma en què la societat valora i recompensa els èxits. Per això, per tal d’assegurar una comunitat científica més inclusiva i diversa, és imprescindible destacar el paper de les dones científiques. Amb aquest objectiu, des d’ESCI-UPF News hem parlat amb diverses investigadores “de la casa” per a saber què se sent essent una dona científica.

Mercè Roca i Puigvert, Directora del Master of Science in International Business (MScIB)

– Què significa per tu ser científica?
La recerca és per a mi una oportunitat per aprendre, estar al dia i fer contribucions per avançar el coneixement sobre temes que m’interessen. És una activitat que es retroalimenta ja que, quan més s’investiga en un camp determinat, més preguntes sorgeixen que fomenten la curiositat i l’aprofundiment. Trobo que la recerca és una activitat indispensable per enriquir la docència, que és una altra de les múltiples vessants de la meva feina que més gaudeixo.

– Què se sent essent una dona en la ciència?
Valoro que la qüestió del gènere no és present en el meu dia a dia i no té incidència en com encaro la meva activitat científica. No obstant, és cert i cal tenir present que segueixen havent-hi sostres de vidre i estàndards diferenciats per a dones i homes, sovint subtilment acomodats en el nostre comportament i concepció de la professió, que cal combatre.

Marta Segura Bonet, Cap d’Estudis GNMI, Coordinadora d’Innovació i Emprenedoria

– Què significa per tu ser científica?
La veritat és que resulta un privilegi treballar en el món de l’educació universitària i fer recerca i consultoria en aquest entorn ja que, probablement, és en el sector on les desigualtats per raons de gènere són menys manifestes. Jo entenc la recerca com un procés mitjançant el qual es va desplaçant la frontera del coneixement. Penso que la recerca i la innovació són elements cabdals per eixamplar el coneixement i, alhora, democratitzar-lo.

– Què se sent essent una dona en la ciència?
Resulta imperatiu, al meu entendre, ajudar a aplicar una mirada femenina en la recerca, especialment si la recerca es fa en l’àmbit de les ciències socials (que és la que a mi em resulta més propera). No pot ser que, en ple segle XXI, els estàndards establerts a l’hora d’analitzar els comportaments laborals, l’evolució dels ingressos, els moviments migratoris, etc., per posar alguns exemples, tinguin un caràcter marcadament masculí-centrista.

Silvia Ayuso, Directora Acadèmica de la Càtedra MANGO d’RSC

– Què significa per tu ser científica?
Per a mi la investigació significa ajudar a entendre millor els processos humans i naturals per poder satisfer la curiositat innata que tenim les persones i, aplicant el coneixement adquirit, poder contribuir a que la nostra societat funcioni millor.

– Què se sent essent una dona en la ciència?
Com en gairebé tots els àmbits públics, la dona està infrarepresentada en la ciència. És important que hi hagi més dones científiques, no només per assegurar que a les dones se’ls donen les mateixes possibilitats per seguir la seva vocació, sinó també per introduir una mirada més femenina en l’enfocament científic de diverses disciplines.

Mireia Olivella, Coordinadora acadèmica del Grau en Bioinformàtica (UPF-UPC-UB)

– Què significa per tu ser científica?
La recerca és cercar per avançar en el coneixement. A partir del que la humanitat ha anat desxifrant sobre el món que ens envolta, ser científica o científic és ser capaç d’aportar més coneixement.

– Què se sent essent una dona en la ciència?
La carrera de científica o científic és extremadament dura, una cursa de fons plena d’obstacles. Ser dona científica és trobar-se encara amb més obstacles, autoimposats per la falta de referents que subconscientment a algunes encara ens limita, però sobretot pel pes de la societat i comunitat científica, a qui encara sorprèn que una dona lideri projectes científics.

Amb aquests testimonis amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència 2020, les investigadores d’ESCI-UPF coincideixen en destacar que la recerca és aprenentatge, és coneixement i, en aquest sentit, incorporar la manera treballar i analitzar de les dones pot contribuir a ampliar i millorar el nostre coneixement sobre el món que ens envolta. I és, a més, una passa necessària per assolir una societat més igualitària.

We also recommend you