Research

Deixem-nos d’estereotips a la ciència

Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència
Foto: Cartell del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. María del Álamo Ortega

Avui, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, celebrem i aplaudim a totes aquelles persones i entitats que aposten per la igualtat de gènere, promouen el pensament crític, i impulsen a nenes i dones a desenvolupar-se dins del món científic.

En xifres

Actualment a l’estat Espanyol, un 55% de matriculacions a universitats són realitzades per dones. Tot i això, s’estima que la presència femenina dins del conjunt del personal de recerca és del 39% i va disminuint en anar pujant esglaons dins del sistema universitari: el 21% dels catedràtics i el 14% dels rectors són dones. La mateixa tendència s’observa al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Mentre que un 52.3% dels doctorands són dones, aquestes només representen el 25% dels professors investigadors (veure gràfica). Tanmateix, cal destacar que des de novembre del 2017, el CSIC és presidit per primer cop per una dona, Rosa María Menéndez.

Gràfica: RyC: Ramón y Cajal; CT: Científics Titulars; ID: Investigadors Distingits; IC: Investigadors Científics; PI: Professors d'Investigació. Font: CSIC.

Gràfica: RyC: Ramón y Cajal; CT: Científics Titulars; ID: Investigadors Distingits; IC: Investigadors Científics; PI: Professors d’Investigació. Font: CSIC.

A nivell global, la situació no millora. L’Institut d’Estadística de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) estima que només un 28% dels investigadors són dones, i mostren un patró similar pel que fa a la tendència a la disminució de dones en càrrecs alts de la carrera científica.

Estereotips en carreres STEM

Davant d’aquestes xifres, ens hem de qüestionar quins són els factors que causen aquesta infrarepresentació femenina en la ciència i, sobretot, en posicions titulars. La ciència ha sigut històricament terreny d’homes i trencar aquest paradigma no és fàcil. Estereotips com que els homes són més brillants, intel·ligents i amb millors habilitats cognitives encara es mantenen en l’actualitat. Investigadors de la Universitat d’Illinois han estudiat l’adquisició d’aquests estereotips en infants i han publicat a la revista Science que a partir de l’edat de 6 anys les nenes tenen menys probabilitat de creure’s que són intel·ligents, i comencen a defugir d’activitats més innovadores, el que influència els seus futurs interessos i eleccions de carreres.

L’estereotip de què les carreres STEM (sigles en anglès de Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques) són per a homes és la raó principal per la qual les noies acaben desistint a l’hora d’escollir estudis superiors científics, especialment en física, informàtica, enginyeria i matemàtiques, com detallen investigadors de Massachusetts. A més a més, la mancança de models femenins, que serveixin com a referents, i mentores, que actuïn de guies en el desenvolupament professional de joves científiques, és també una causa important per a l’abandonament d’estudis cientificotècnics per part de noies.

En un esglaó amunt, en relació a les dones que ja estan dins del món de la recerca, els estereotips de gènere segueixen sent la principal barrera. Un grup internacional d’investigadores en el camp de les ciències i enginyeries de costes, ha publicat recentment que un 47% de les científiques se senten estancades en la seva carrera per qüestió de gènere, i un 61% considera haver vist o viscut iniquitats de gènere. Destaquen que la principal raó són els estereotips de gènere, els quals qüestionen la competència de les dones, seguit per la tendència cultural d’afavorir a homes (al que anomenen “boys club”) i considerar que el rendiment de les dones es veu afectat en tenir fills, al que anomenen la “barrera maternal”.

Passem a l’acció!

Aturem els estereotips dins de la ciència. Siguem conscients dels nostres biaixos de gènere, i plantem-los cara. Encoratgem a nenes, noies i dones en el camp de la ciència. Establim una adequada conciliació familiar. Incloem més definicions de què és l’èxit dins de la ciència. I encaminem-nos cap a una ciència oberta i igualitària, assolint d’aquesta manera el 5è Objectiu pel Desenvolupament Sostenible sobre la igualtat de gènere.

We also recommend you