Bioinformatics

Bioinformàtica d’alt nivell

La primera promoció del BDBI presenta els Treballs de fi de Grau amb el reconeixement del tribunal

  • 28/06/2019
  • 1 min reading time
Bioinformàtica
D’esquerra a dreta, Jordi Busoms, Rubén Molina, Sergi Muyo, Montserrat Piqué i José Miguel Ramírez, alumnes que han presentat el TFG del BDBI. / Foto: Arxiu ESCI-UPF

Ha estat especial per moltes raons. Ser els primers que estudien un Grau en Bioinformàtica a tot l’Estat no és poca cosa. Fer-ho, a més, amb el reconeixement unànime del tribunal del Treball de fi de Grau per l’elevada qualitat dels projectes presentats són paraules majors.

Mireia Olivella, coordinadora acadèmica del BDBI que ha estat present en els 17 tribunals, considera un rotund èxit com ha acabat aquesta primera promoció. Segons el seu parer, els membres dels diferents tribunals han tingut un mateix sentiment: el de la sorpresa positiva “per l’elevat nivell dels treballs d’investigació presentats”.

Per a aquesta doctora en Bioquímica i Biologia Molecular, també ha estat una agradable sorpresa el nivell aconseguit per tots i cadascun dels estudiants. I ho ha estat en una triple vessant: pel contingut d’alta qualitat, per la manera de plasmar-ho amb un llenguatge científic molt professional i per les presentacions que es van fer.

Olivella, amb llarga experiència docent, considera que els TFG presentats eren més propis de final de màster que de grau. Els diferents membres del tribunal esperaven treballs molt tècnics i la sorpresa ha estat que tots ells estaven ben contextualitzats i, per aconseguir això, apunta Olivella, “es requereix entendre els problemes plantejats i això suposa un alt grau de maduresa”.

Els alumnes han adoptat i fet ús de tots els coneixements i eines adquirits en aquests tres anys. A més, i això és encara més important, han aprofitat les pràctiques per desenvolupar els seus projectes. Els seus tutors, recorda la coordinadora acadèmica, han estat espectadors de luxe d’aquesta fulgurant evolució.

De fet, un dels aspectes positius d’aquesta primera experiència amb els primers graduats del BDBI és que han estat els propis alumnes els qui han pogut copsar fins a quin punt aquests tres anys han aconseguit adquirir una sèrie de competències que els han portat a treballar en centres de recerca de renom.

Olivella recorda que més de la meitat dels 17 presentats ja tenen signat contracte o beca per continuar la seva tasca de recerca. A més, apunta que tots ells continuaran formant-se amb la realització de diferents màsters d’especialització en un camp tan ampli, plural, divers i canviant com el de la bioinformàtica.

En aquesta primera promoció, els 17 TFG tenien certes particularitats: un estava centrat en l’activitat d’una empresa privada; la resta, en diversos centres de recerca. Pel que fa a la localització, la majoria han estat projectes duts a terme al país, tret de quatre excepcions: dues alumnes van desenvolupar els projectes a Cambridge, un altre membre de la promoció a un centre de Suïssa i un darrer des d’Holanda.

Cal recordar que el BDBI és el primer grau oficial en Bioinformàtica que s’imparteix a Espanya de tres anys de durada i íntegrament en anglès.

We also recommend you