ESCI-UPF

DiscoverEU: conèixer la UE de primera mà i viatjant en tren

  • 10/10/2023
  • 2 mins reading time
EUDiscovery Erasmus+ Interrail
Foto: Pixabay (StockSnap)

En un recorregut que s’endinsa pels objectius d’integració de la UE i que té com a destí final les ramificacions del programa Eramsus+, donem a conèixer la iniciativa DiscoverEU, un projecte que ofereix als alumnes de primer la possibilitat de viatjar en tren gratis per Europa durant un mes.

El programa Erasmus va ser creat l’any 1987 per a promoure la cooperació entre les universitats i institucions d’educació europees. Coincidien en aquell moment la necessitat de donar continuat a les ampliacions cap a Grècia (1981), Portugal i Espanya (1986), i també allò que Jacques Delors va reivindicar com la dimensió social d’Europa. En efecte, d’acord amb qui fou President de la Comissió Europea durant els anys 1985-1995, el projecte d’integració europeu no podia limitar-se a la integració d’uns mercats nacionals i com a molt, al reconeixement de la lliure circulació d’uns treballadors (entesos tan sols com a mers factors de producció). El projecte havia d’anar més enllà, i havia de mirar caps als joves.

En aquest sentit, tot i que el nom del programa evidentment honora la figura del gran filòsof renaixentista nascut a Rotterdam que va visitar nombroses de les universitats més prestigioses del seu temps i no va parar de recórrer aquella Europa del segle XV (Paris, Torí, Oxford, Cambridge, etcètera), el cert és que Erasmus també amaga un acrònim on els joves estudiats universitaris hi son molt presents: European Community Action Scheme for Mobility of University Students.

El programa Erasmus ha patit modificacions substancials en el transcurs d’aquests més de 35 anys d’existència, i avui en dia empara moltíssimes més activitats que no pas aquelles a les quals solem associar-lo, que no és altra que la mobilitat d’estudiants de grau.

El programa Erasmus+, tal com s’anomena avui, permet la mobilitat d’estudiant en pràctiques, i també la del personal docent, de recerca i adminisitratiu de les universitats, per exemple. Gràcies al programa Erasmus+ també s’han creat els embrions d’allò que haurien de ser universitats europees en un futur a través de la European Universities Initiative. Per últim, el programa també impulsa docència i recerca sobre temàtiques pròpies i íntimament relacionades amb el propi projecte d’integració europeu.

A ESCI-UPF totes aquestes iniciatives no ens són alienes. Cada any algun estudiant de tercer curs aprofita el suport financer del programa Erasmus+ per a realitzar les pràctiques curriculars en alguna empresa en algú racó de la Unió Europea. També docents i membres del PDI i del PAS aprofiten els avantatges de l’Erasmus+ per realitzar petites estades a universitats afins i conèixer de primera mà com fan les coses que nosaltres també fem, i per a compartir experiències i bones pràctiques. A més, enguany ha arrencat el programa ECOTOPIA, un primer assoliment important en el marc d’EUTOPIA, la universitat europea de què forma part la UPF i, per extensió, ESCI-UPF.

Fruit d’aquest programa Erasmus+, des del curs 2020-2021 el GNMI compta amb la assignatura optativa de EU Trade Policy in a Time of Changes, que fins l’any passat va ser el pal de paller d’un mòdul Jean Monnet amb que la Comissió Europea va guardonar a ESCI-UPF per a impulsar la docència, la recerca i la divulgació de i sobre la política comercial de la Unió Europea.

Però el programa Erasmus+ va encara més enllà. Sense perdre la vocació original de generar mecanismes que permetin als joves europeus de participar en activitats transfronterers, de conèixer-se més i millor, i de vertebrar un ethos EUropeu cada vegada més reconeixible, la Comissió Europea va llançar l’any 2018 el programa DiscoverEU. I això interessa especialment els estudiants de primer curs dels nostres graus ja que enguany, en són elles les persones destinatàries.

En essència, l’acció DiscoverEU concedeix un abonament de viatge en tren totalment gratuït a les persones seleccionades per viatjar durant un mes per Europa i conèixer països en què no han estat mai, aprendre de la diversitat cultural que hi trobaran i reconèixer els seus desafiaments de futur que, en el fons, són els desafiaments que viuran com a persones adultes. Des de la primera edició, prop de 250.000 joves europeus han participat en aquesta acció. Els estudiants de primer del GNMI i del BDBI poden ser-ne els següents! Tenen temps de participar-hi fins al proper 18 d’octubre a les 12 h.

We also recommend you