ESCI-UPF

El GNMI, un grau d’èxit i consolidat

Foto: Arxiu ESCI-UPF

El grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI) combina una formació general i transversal en l’àmbit de la gestió internacional amb la concentració i especialització en dues àrees que són essencials i complementàries per a una empresa que tingui, o que vulgui iniciar, una activitat a nivell internacional: els negocis i el màrqueting internacionals.

En el conjunt d’assignatures que configuren el pla d’estudis del GNMI, es programa i desenvolupa l’adquisició de les competències, els coneixements i les habilitats necessàries per treballar en entorns multiculturals de qualsevol àrea funcional d’una empresa (departament de màrqueting o de negocis internacionals, àrea de comptabilitat i finances, de recursos humans o direcció de persones, departament de comunicació, etc.).

Allunyant-se de titulacions més genèriques de l’àmbit de les ciències empresarials, el disseny curricular del grau orienta aquesta formació cap a l’esfera internacional i la conjuga amb una clara vocació professionalitzadora, tant per la tipologia i l’enfocament de les assignatures del grau (amb un significatiu percentatge de formació pràctica) com mitjançant la inclusió de pràctiques curriculars amb dedicació exclusiva a l’itinerari, concebudes com una primera feina en l’àmbit dels negocis i del màrqueting internacionals. Igualment, l’aprenentatge d’idiomes i l’adquisició de coneixements i de competències referides a temes culturals, polítics i socials proporcionen, com a tret diferencial de la titulació, una capacitació multidisciplinar que resulta essencial per afrontar amb èxit els reptes de la globalització.

Simultàniament als diferents aspectes relatius a la internacionalització del currículum acadèmic, ESCI-UPF School of International Studies i el GNMI proporcionen l’entorn propici per assolir els objectius formatius de la titulació. Amb un percentatge d’acollida d’estudiants internacionals que dobla el nombre d’estudiants regulars i amb un ampli ventall de possibilitats d’intercanvi sota els programes ERASMUS+ i convenis bilaterals entre universitats, es crea l’entorn idoni per possibilitar que l’estudiant del GNMI modeli una actitud envers tot el que és internacional que li permet parlar, treballar i conviure amb interlocutors de diverses procedències i, alhora, conèixer diferents cultures i maneres de fer i de veure les coses.

En un entorn en constant transformació, el programa formatiu del GNMI estableix les bases de formació del professional que operarà en l’àmbit dels negocis i del màrqueting internacionals, però, alhora, orienta en la necessitat d’adaptació i d’adquisició de nous coneixements i de noves competències i habilitats que els futurs graduats hauran d’encarar, entès tot plegat com un procés de millora continuada.

Preservant els objectius generals d’excel·lència, transversalitat, multiculturalisme i multilingüisme, però també de contemporaneïtat, durant aquests anys el pla d’estudis ha estat en constant evolució, atent a l’entorn canviant i recollint les demandes de formació i de capacitació que expressen les empreses i les organitzacions que acullen els estudiants en pràctiques, tant per la via d’actualitzar els continguts de formació bàsica de la titulació com proposant-ne de nous amb crèdits optatius.

Enguany es compleixen 10 anys d’experiència d’ençà que es va començar a implementar el programa i el proper mes de juny ja seran 7 les promocions de graduats en el GNMI. Dues dades il·lustren i certifiquen la qualitat del programa formatiu i que el perfil dels estudis és demandat de manera intensa pel mercat: una d’entrada, referent a la qualitat dels estudiants de nou accés al GNMI, amb una nota de tall de 9,41 (2018-19); i una altra de sortida, relativa als alumni, amb un 93% dels graduats ocupats en el transcurs dels 6 primers mesos des de la data de graduació (promoció 2017-18).

We also recommend you