ESCI-UPF

El GNMI garanteix una ràpida i exitosa inserció laboral

  • 11/03/2019
  • 2 mins reading time
Foto: Aymanejed

Assegurar-se una ràpida inserció al món laboral després de cursar el Grau, aquest és un dels elements, per no dir el més important, que qualsevol estudiant té molt present a l’hora d’escollir una titulació universitària. Doncs bé, segons es desprèn de les dades de l’enquesta d’inserció laboral de la promoció de 2018 del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals, els titulats del GNMI van ser uns veritables afortunats.

Amb la metodologia de l’EPA (l’enquesta de població activa que duu a terme trimestralment l’INE), el 93% dels graduats de l’any passat ja estan ocupats i només un 7% dels graduats estan buscant feina. Una taxa que és sensiblement inferior a la de la majoria de Graus i a la taxa d’atur tant de Catalunya com Espanya.

De fet, aquest èxit es deu a que un 38,5% dels estudiants ja treballen quan estudien quart de carrera, doncs són molts els qui decideixen allargar les pràctiques de tercer i combinar feina i estudis l’últim curs. Un altre 23% troba feina en menys d’un mes un cop finalitzats els estudis i un altre 26%, com a molt, triga tres mesos. La resta (11%), entre 4 i 6 mesos.

De tots els que ja treballen, quasi un 30% ho fan gràcies al contacte, assessorament o ajut que rep per part de la Universitat: continuen a la mateixa empresa on van fer les pràctiques, en una altra empresa amb unes pràctiques extracurriculars o a través de la borsa de treball d’Alumni ESCI-UPF. Un 40%, però, troben feina a través de la recerca activa per Internet a través de portals com Infojobs o xarxes professionals com LinkedIn i la resta, gràcies a contactes de coneguts i familiars.

En relació a la tipologia de contracte, és destacable que més d’un terç (35,2%) ja tenen contracte fix; un 26% temporal i un altre 35% continuen amb un contracte de pràctiques. La resta, autònoms. La immensa majoria dels graduats treballen en el sector privat (96%) i a Catalunya (83%), mentre que els que treballen a l’estranger representen el 15%, majoritàriament a Europa.

Des de la vessant salarial i tenint present que un terç dels graduats encara té contracte de pràctiques, cal dir que el grup més nombrós (30%) té un salari entre 18.000 i 24.000 EUR i el segon grup (17%) té un salari superior als 24.000 EUR. De fet, quasi un 5% dels graduats guanya, als pocs mesos de finalitzar els seus estudis, una remuneració superior als 30.000 EUR, superior a la mitjana de l’assalariat espanyol segons les estadístiques de l’INE.

Un altre aspecte rellevant de l’enquesta d’inserció laboral als graduats del GNMI és que un 62% dels recents titulats treballen en empreses internacionalitzades; dels quals, més de la meitat, ho fan en empreses que facturen en els mercats internacionals més del 50% de la seva facturació.

De fet, el 58% desenvolupen la seva tasca professional en multinacionals, el 28% en pimes, un 7,5% en start ups i la resta, a l’Administració pública i associacions empresarials. Sectorialment, el retail concentra un 26% dels treballadors, seguits pels qui desenvolupen la seva feina en el sector industrial (20%) i l’auditoria i consultoria (15%).

En relació als qui encara busquen feina, l’enquesta assenyala que porten 2 mesos i mig en recerca activa i ja han rebutjat, de mitjana, 3,7 ofertes per no respondre a les seves expectatives: la ubicació geogràfica (33%), la tipologia contractual i el salari (un 22% cadascuna) i l’horari (11%) han estat les causes més comunes d’aquest rebuig.

Finalment, cal recordar que tots els alumnes del GNMI van valorar amb un nota superior al 8,5 tant al Career Service com al servei d’orientació laboral d’Alumni per la tasca duta a terme.

We also recommend you