Business

La manca de sòl logístic, un problema

El boom de l’online i l’èxit exportador, raons fonamentals que expliquen aquesta mancança

  • 20/02/2019
  • 1 min reading time
Foto: Echosystem

L’economia moderna ha fet un salt considerable gràcies a la revolució en l’abaratiment del transport i la creixent eficiència de la logística. L’èxit o fracàs en molts comptes d’explotació ve donat per l’eficiència en la capacitat de moure moltes mercaderies de manera ràpida i barata.

El problema, però, és que comença a haver-hi seriosos problemes per trobar més espai per a nous centres logístics. Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, s’assenyala de manera clara i contundent que la Ciutat Comtal “té problemes per donar resposta a peticions de grans superfícies d’ús logístic, entre 50.000 i 100.000 m2, que són el segment de demanda de major valor afegit”.

Segons la Cambra, aquesta mancança i dificultat per trobar nous terrenys i construir noves plantes de distribució es deu, principalment, “a la sostinguda aposta exportadora de les empreses catalanes (malgrat els signes de desacceleració dels últims mesos) i de l’eclosió del comerç electrònic”. En definitiva, l’anomenat mercat “immologístic” ja ha absorbit tot el sòl que es va alliberar durant la greu crisi econòmica.

De fet, cal recordar que a l’espai destinat a activitats logístiques del Port de Barcelona, estan pendents d’inaugurar-se diversos centres, com per exemple els centres de distribució de Lidl i Decathlon, amb una inversió total propera als 150 MEUR i que suposarà la construcció d’uns 270.000 m2.

Més enllà d’aquests terrenys, que quedaran complerts al 2020, queda pendent el desenvolupament que va anunciar en el seu moment AENA entorn a l’aeroport d’El Prat, però no estan clares ni les dates ni la destinació finals d’aquests espais. Més enllà d’aquest projecte, a la primera corona metropolitana, no hi ha més espai. D’aquí el toc d’atenció de la Cambra, que considera que Barcelona té capacitat, infraestructures i atractiu suficient per convertir-se en un pol d’atracció per a magatzems logístics centrals per al sud d’Europa i nord d’Àfrica.

We also recommend you