ESCI-UPF

El pas de l’Equador

Alumnes del GNMI a la jornada d'especialització

Per a molts dels alumnes del GNMI, el moment d'escollir perfil suposa un punt on aturar-se a reflexionar quina volen que sigui la seva carta de presentació per entrar al món laboral.

Sembla un tòpic, però és veritat que una de les satisfaccions de la feina de professor és assistir en directe al procés de creixement dels estudiants. Nosaltres tenim cada setembre un any més, però els estudiants que arriben sempre en tenen 18 i sempre arriben amb l’energia i la rauxa pròpies de l’edat. En els quatre anys d’estudis no perden ni energia ni rauxa, però creixen, maduren i arriben, em sembla que molt ràpid, al moment de sortir al món convertits en professionals.

Dimecres de la setmana passada vàrem fer la sessió informativa sobre l’elecció de perfil als estudiants de segon curs del GNMI. Aquest és un moment important en el desenvolupament dels estudis. Un veritable pas de l’Equador. El pas del primer cicle, homogeni i igual per a tothom, al segon cicle, amb el perfil i l’elecció d’optatives que cada estudiant decideix. En definitiva, la configuració individual de la segona meitat dels estudis, amb molts graus de llibertat i amb la proa encarada al futur professional.

Els coordinadors vàrem presentar els itineraris i les característiques de cada perfil, tant des del punt de vista de l’orientació i els continguts de les diferents assignatures optatives, com de les característiques dels llocs de treball a que portaran els perfils escollits. I tot pensat en un mercat laboral en el que els futurs graduats hauran d’adaptar-se, canviar i tornar a aprendre.

Una característica del nostre grau és que la diferència de crèdits cursats entre el perfil escollit i l’altra àrea és petit. Tothom surt format en els dos àmbits: Negocis internacionals i Màrqueting i Investigació de mercats. Per això el perfil i la configuració d’optatives que cada estudiant escull s’ha d’entendre com una manera d’emetre un senyal, d’emfatitzar el currículum, la marca personal, a l’hora d’accedir al mercat laboral. No es tracta de tancar portes, sinó de decidir a quina porta es vol picar primer.

El procés d’elecció de perfil i optatives es fa conjuntament amb els tutors. Hi ha estudiants que ho tenen molt clar i altres que dubten. Per a tots, l’experiència ens diu que és una bona ocasió per aturar-se un moment a pensar el futur. Com a tutors és un motiu de satisfacció acompanyar els estudiants en aquest moment. Un recés en el trànsit, vertiginós, de les seves carreres.

We also recommend you