uncategorized

Defunció Nacho Dualde

  • 14/12/2021
  • reading time
Miquel Martí i Pol

Parlem de tu, però no pas amb pena. Senzillament parlem de tu, de com ens vas deixar, dels teus gustos, del que feies, deies i senties.

We also recommend you