LCA4Climate

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

Temperatura ideal per a una llar saludable i sostenible

Tips Sostenibles

Temperatura ideal per a una llar saludable i sostenible

Florence Nightingale (1820-1910), pionera de la infermeria moderna, va dir: “The connection between health and the dwelling of the population is one of the most important that exists”. Què té a veure això amb la sostenibilitat? Els canvis que fem per millorar la salut controlant la temperatura a casa ajuden a salvar el planeta.