Albert Carreras economia catalana

L’economia catalana: una visió plurisecular

El 10 de desembre, Albert Carreras, director d’ESCI-UPF, va entrar a l’Institut d’Estudis Catalans com a membre numerari de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Recull en aquest article el contingut del seu discurs de recepció que, com és habitual, va comptar amb la resposta d’un altre membre, Andreu Mas-Colell.

Retail Agenda Comerç

Agenda Comerç 20/21

El retail té un pla

El retail sempre ha estat un sector cabdal per al país: ha articulat pobles i ciutats i ha generat una activitat econòmica notable. Però d’un temps ençà, les tribulacions del sector requerien d’un pla d’acció integral que, consensuat amb totes les parts, la Generalitat va presentar la setmana passada.

Curs introductori GNMI

El curs introductori al GNMI

Els alumnes de 1r del GNMI comencen el curs abans que ho facin les classes oficials. A ESCI-UPF es fa una setmana introductòria amb l’objectiu d’anivellar els coneixements dels nous estudiants i proporcionar eines d’anàlisi crítica i constructiva.