Bioinformatics ESCI-UPF

Dia de la Dona i la Nena a la Ciència

Dones, ciència i… igualtat?

Dones Ciència Igualtat
Foto: Pexels (ThisIsEngineering)

Laia Serradell, responsable de la Unitat d’Igualtat, parla de les desigualtats que encara existeixen al nostre país en l’àmbit científic. En aquest sentit, el proper dia 8 ESCI-UPF organitza una xerrada amb tres científiques que es dediquen a la bioinformàtica: la biofísica Paula Petrone, la genetista Cinta Pegueroles i l’alumni del BDBI Marta Ibañez.

El 22 de desembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir un Dia Internacional per reconèixer el rol que juguen les dones i les nenes en la ciència i la tecnologia.

Segons l’estudi Científicas en cifras 2021, realitzat pelel Ministeri de Ciència i Innovació, en els darrers 15 anys hi ha hagut una evolució notable de les polítiques d’igualtat en R+D+I a Espanya. Aquest fet ha estat influït per l’impuls normatiu que la igualtat de gènere ha tingut a nivell nacional i també per les directives, iniciatives i recomanacions en el marc de la Unió Europea.

S’ha incidit especialment en la visibilitat de les científiques i les seves contribucions a totes les àrees de coneixement, en la necessitat d’assolir una presència equilibrada de dones i homes a tots els àmbits i nivells, així com la importància d’evitar biaixos i discriminacions directes i indirectes, i d’atendre les necessitats de totes les persones mitjançant els resultats de la ciència i la innovació.

L’estudi mostra un augment gradual en la presència d’investigadores al llarg dels darrers anys. Elles arriben ja al 41% del personal investigador del nostre país, per sobre de la mitjana europea (34%), però encara no hi ha equilibri al sector empresarial (31%).  Així mateix, també mostra un augment de la presència de dones en la carrera investigadora a les universitats i els Organismes Públics de Recerca (OPIs). Les dones representen el 44% al grau B i el 24% al grau A (2019).

Finalment, mostra una lleugera millora en la presència de dones als llocs de presa de decisions. El 2020, als òrgans unipersonals hi havia un 23% de dones al capdavant d’un rectorat i un 50% al davant d’un OPI. A més, es va mantenir l’equilibri de gènere aconseguit al nivell de vicerectorat d’universitats (42%).

Ara bé, l’estudi també mostra bretxes de gènere que encara persisteixen:

  • Una presència menor d’estudiants i investigadores en àrees STEM. Un descens que és especialment preocupant en enginyeries i tecnologies: menys del 13% de les investigadores treballava en aquesta àrea a l’Ensenyament Superior i l’Administració Pública.

  • Tot i l’increment de dones en ciència, no totes continuen a la carrera investigadora ni tampoc progressen a igual ritme que els seus companys.

  • Hi ha bretxa de gènere a les sol·licituds de sexennis que avaluen i reconeixen l’activitat investigadora del personal docent i investigador, on hi ha, a més, taxes d’èxit inferiors per a les dones en diverses àrees.

  • Les dones no participen de forma plena i igualitària en la presa de decisions en el sistema de ciència (23% de rectores i directores de instituts de recerca).

  • Tot i que la proporció d’investigadores sol·licitants en convocatòries de projectes de R+D va en augment, tenen taxes d’èxit menors (43% elles i 48% ells, el 2019) i reben proporcionalment menys finançament que els seus homòlegs.

  • La taxa d’èxit de les sol·licituds de projectes d’R+D relacionats amb estudis feministes, de les dones i de gènere (30% el 2019) ha augmentat respecte al 2018 i s’ha acostat al conjunt de l’àrea de ciències socials (41% a 2019).

  • La integració de la dimensió de gènere al contingut dels projectes de R+D encara és insuficient. El 2019, només el 23% de les propostes considerava rellevant l’anàlisi de sexe/gènere.

  • No tots els OPIs ni universitats tenen plans d’igualtat de gènere en vigor, i molt pocs realitzen un seguiment i avaluació del seu impacte (només 34 universitats públiques i 10 privades han avaluat els plans d’igualtat).

  • Les estructures d’igualtat encara no són una realitat a totes les universitats i especialment, als OPIs (només són el 38%).

  • L’assetjament sexual i per raó de sexe persisteixen a universitats i OPIs però no tots compten amb protocols d’actuació: només el 63% dels OPIs té implantat algun protocol.

Per tal de reflexionar sobre aquesta situació, ESCI-UPF organitza una xerrada amb tres dones que es dediquen al món de la bioinformàtica: Paula Petrone, Cinta Pegueroles i l’alumni Marta Ibañez per conèixer com és el seu dia a dia. La xerrada, que serà conduïda per Mireia Olivella, responsable de TFGs del BDBI, s’emmarca en la celebració de l’11F i tindrà lloc el proper dimecres 8 de febrer a les 18.30 a la Sala d’actes d’ESCI-UPF i online.

We also recommend you