ESCI-UPF

Ensenyament: memorització vs. comprensió

  • 13/05/2022
  • 1 min reading time
Memorització
Foto: Freepik (vector4stock)

La llei general d’educació de 1970, en ple tardofranquisme, ja pretenia superar el model obsolet de l’aprenentatge per memorització i anar cap a un aprenentatge focalitzat en la capacitat de comprensió.

L’objectiu, meritori, es completava amb una extensió de l’ensenyament obligatori fins als catorze anys i la creació de la formació professional com a alternativa al batxillerat unificat polivalent i al curs d’orientació universitària, també de nova creació. L’objectiu de substituir aprenentatge memorístic per aprenentatge actiu va fracassar. També va fracassar la introducció de la formació professional.

Han passat més de cinquanta anys i estem en el mateix lloc, però amb moltes lleis d’educació entremig. Cada nova llei ha promès acabar amb la memorització i focalitzar l’aprenentatge en el que es va acabar anomenant “competències”, que inclou tot el que està vinculat amb la implicació activa de l’estudiant en la comprensió del que s’estudia. Les promeses s’han anat repetint perquè l’objectiu ha fracassat sempre.

 

Continua llegint →

We also recommend you