ESCI-UPF

La inflació i els preus relatius

  • 17/03/2022
  • 1 min reading time
Inflació Carreras
Foto: Freepik (Fanjianhua)

Tothom està espantat amb l’acceleració de la inflació. Portàvem molts anys d’inflació molt baixa; en alguns períodes fins i tot negativa. Estava relacionada amb l’atonia de l’activitat productiva. Poca activitat econòmica implicava poca inflació.

Tant era així que el Banc Central Europeu (BCE), de qui depèn el control de la inflació mitjançant la política monetària, se centrava en promoure l’activitat econòmica donant facilitats creditícies i tipus d’interès nuls o negatius. No trobava el moment de retirar aquests estímuls crediticis perquè l’activitat no reaccionava prou positivament.

Això era així fins que fa uns mesos, amb la progressiva sortida dels confinaments, es va veure que hi havia molts estrangulaments productius que generaven encariments de preus molt centrats en productes dependents del transport marítim a llarga distància. Podien ser granels líquids, com ara petroli, o productes que es transporten en contenidors. Els granels líquids necessiten vaixells especialitzats, i els contenidors també.

En tots dos casos, no hi havia prou capacitat de transport disponible en els llocs oportuns i en els moments oportuns. Aquests colls d’ampolla generaven increments de preus derivats d’unes escassedats transitòries. El BCE es resistia a incrementar els tipus d’interès convençut que els colls d’ampolla es dissoldrien sols i els preus tornarien a la normalitat.

 

Segueix llegint →

We also recommend you