ESCI-UPF

Una reforma del finançament regressiva

  • 03/02/2022
  • 1 min reading time
Reforma Finançament
Foto: Freepik

La proposta de reforma del model de finançament autonòmic presentada pel ministeri d’Hisenda el 3 de desembre ha estat rebutjada pel conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

La proposta se centrava en tornar a calcular l’índex de població ajustada, que s’aplica sobre el setanta-cinc per cent dels recursos que procedeixen de les mateixes comunitats autònomes (CA).

Això vol dir allunyar-se del criteri d’igual finançament públic per habitant i buscar arguments –més aviat excuses– per donar més a qui se li vol donar més i menys a qui se li vol donar menys. Les dues-centes quaranta pàgines de l’informe justificatiu són un exemple de llibre de text de com torturar dades fins que et confessin el que vols que et diguin.

 

Continua llegint →

We also recommend you