ESCI-UPF

Una visió europea del covid

  • 10/01/2022
  • 1 min reading time
Covid Europa
Foto: Pixabay (Caniceus)

La publicació del Baròmetre regional i local 2021 per part del Comitè Europeu de les Regions ha posat a disposició del públic una bona quantitat d’informació a escala regional que permet començar a entendre per què hi ha hagut tantes diferències, en l’impacte del covid, entre territoris dintre de l’espai, relativament homogeni, de la Unió Europea.

Que el tema ens importa ens ho recorda el fet que no tenim una bona explicació de les diferències i les semblances entre les polítiques i els resultats a Catalunya i a Madrid, o entre l’estat espanyol i els altres estats europeus més comparables.

La publicació mencionada ja incorpora una visió estadísticament sòlida del covid-19 mercès al recurs generalitzat de les sobremortalitats (respecte a la mitjana de 2016-2019), que ja es poden comparar per a les tres primeres grans onades europees (març-abril 2020, octubre-desembre 2020 i gener-febrer 2021), i amb un tractament més sistemàtic per al conjunt de l’any 2020.

 

Continua llegint →

We also recommend you