ESCI-UPF Research

Entrevista a Silvia Ayuso

“L’RSC és fer les coses bé pensant en el planeta i les persones”

Silvia Ayuso RSC
Silvia Ayuso, directora acadèmica de la Càtedra MANGO d'RSC d'ESCI-UPF. / Foto: Arxiu ESCI-UPF

Silvia Ayuso, directora acadèmica de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa i docent a ESCI-UPF, ens acosta l’RSC i la importància d’aplicar-ne els principis en la gestió empresarial.

Silvia Ayuso és investigadora de la Càtedra MANGO d’RSC i professora universitària a ESCI-UPF en l’àmbit de la responsabilitat i sostenibilitat empresarial. Va estudiar Enginyeria Ambiental i Filosofia a la Technische Universität de Berlin. Ha dut a terme nombrosos projectes d’investigació relacionats amb la gestió interna de l’RSC, la gestió responsable de la cadena de subministrament, la relació amb els diferents grups d’interès i la medició de l’impacte ambiental i social de les organitzacions.

A banda del seu perfil de recerca, també imparteix classes a ESCI-UPF sobre diversos aspectes de l’RSC tant en cursos de grau com postgrau, i també treballa amb empreses i entitats per transferir el coneixement creat a la universitat.

1. Com és que vas triar dues carreres tan diferents, Filosofia i Enginyeria de Tecnologia Ambiental?

Sempre m’havia interessat el tema del medi ambient i posar el meu gra de sorra per millorar el planeta i poder combinar diverses ciències alhora, de manera que vaig començar a estudiar Enginyeria Mediambiental a Berlin, que aleshores aquesta carrera no existia a Espanya, però sí a Alemanya, de manera que vaig decidir marxar.

A mida que la carrera avançava, em vaig adonar que era un perfil molt tècnic i que la vessant més ètica, que també m’interessava, no estava coberta, així que vaig decidir combinar-ho amb la carrera de Filosofia.

2. Un cop vas acabar els teus estudis, cap on et vas encaminar? Com i quan es va despertar el teu interès pel món de l’RSC?

Quan vaig acabar la carrera vaig trobar feina a Barcelona en una petita consultoria que tenia una visió científica i d’investigació i que assessorava empreses en temes de medi ambient i alhora participava en projectes europeus. La meva feina aleshores consistia a treballar i col·laborar amb projectes reals de les empreses i amb projectes europeus de recerca. Aquesta feina em va ajudar a veure que els temes ambientals estan lligats als socials i també em vaig adonar del rol de l’empresa envers la sostenibilitat i responsabilitat social.

El projecte consistia a desenvolupar diferents eines ambientals amb les que analitzàvem xarxes de diferents sectors que treballaven per promoure el turisme sostenible, i això va ser la meva motivació per dur a terme el doctorat.

3. Dels diversos premis que has rebut on s’ha reconegut la teva feina, quin és el que t’ha fet més il·lusió?

El més recent va ser per un tema de la Càtedra de fa uns anys, el càlcul del Valor Social que generen les organitzacions. Vam encarregar-nos de calcular el Valor Social que generaven les universitats públiques catalanes a la societat durant un any i mig. Al presentar el projecte en un congrés em van donar el premi a la millor investigació en temes de valor social.

4. Explica’ns l’eina de Valor Social Integrat, en què consisteix?

La idea és fer una comptabilitat social. De la mateixa manera que existeix la comptabilitat econòmica i financera que diuen com de bé funciona una empresa des del punt de vista econòmic i dels beneficis que genera, la comptabilitat social és una eina que comptabilitza i dona informació sobre els impactes socials positius que genera l’empresa sobre els diferents grups d’interès.

Les organitzacions poden estar interessades en aquesta eina perquè les ajuda a comptabilitzar els impactes positius que segur que tenen, però també considerant els impactes negatius.

5. Com definiries què és l’RSC i per què creus que és important que això s’estudiï en un grau com el GNMI, tan lligat al món de l’empresa?

L’RSC per les empreses i totes les organitzacions és saber com contribuir en el desenvolupament sostenible des del teu propi àmbit d’influència, en altres paraules, fer les coses bé pensant en el planeta i les persones.

“Cal una fiscalitat a nivell ambiental i apostar en innovació, els recursos són finits”

És molt important que això es dugui a dins les aules i dins el currículum educatiu de les universitats. Està molt bé que hi hagi algunes optatives que vagin més enllà i espero que aviat puguem oferir més optatives sobre més temes relacionats amb la responsabilitat social dins de les organitzacions, ja que al cap i a la fi aquests conceptes s’han de transmetre a les aules, i més en graus encaminats precisament a com administrar i gestionar una empresa. Hi ha assignatures que són molt específiques en àmbits d’empresa i a vegades el que s’hi explica podria fer pensar que  les persones i el planeta no són rellevants.

M’agradaria plantejar una assignatura de com gestionar l’empresa en propòsits socials sense ànim de lucre, és a dir, presentar tota una gama d’organitzacions on guanyar diners no és l’opció principal. Penso que això és important que els estudiants ho coneguin.

6. Què fa una Càtedra i quins són els objectius de la Càtedra MANGO d’RSC?

Una Càtedra és un conveni entre una universitat i una entitat finançadora que aporta recursos per fer investigació o docència. El 2006, ESCI-UPF va signar un acord amb l’empresa MANGO per crear la Càtedra d’RSC amb la missió explícita de dirigir-la cap a la investigació aplicada i acadèmica, i de fer recerca d’RSC en empreses.

7. Com s’aplica la feina de la Càtedra d’RSC a la vida quotidiana i en casos reals d’empresa? Ens podries posar algun exemple pràctic?

Ara mateix estem acabant el càlcul de la petjada hídrica dels texans comercialitzats per MANGO. És un tema molt pràctic tant per a l’empresa com per al consumidor, ja que és important saber el consum de la producció d’uns texans, una peça que segurament tots tenim al nostre armari. Cada vegada més empreses del sector tèxtil, com MANGO, estan començant a treballar amb cotó orgànic i reciclat, de manera que aquesta recerca ajuda a veure quines millores establir per aprofitar altres recursos.

8. Quin és el teu paper com a Directora Acadèmica de la Càtedra?

Coordino i superviso els projectes que duem a terme amb l’equip de la Càtedra. En la majoria hi participo com investigadora, però alguns són executats per altres investigadors d’ESCI-UPF. El meu rol consisteix a coordinar tots els estudis que fem amb la directora d’RSC de MANGO. Cada any ens reunim per plantejar una proposta d’estudis interessants i alhora recollim propostes de MANGO. Posteriorment acordem els projectes que realitzarem des de la Càtedra. D’altra banda, anem signant convenis amb altres institucions que ens han demanat de fer alguns projectes.

9. Quins projectes treballeu actualment des de la Càtedra MANGO?

Pel que fa a Valor Social, un dels projectes és amb la Diputació de Barcelona i els ajuts que dóna als ajuntaments perquè comprin habitatges socials. Per altra banda, estem treballant amb el projecte Art tickets Barcelona que consisteix en una aliança entre els museus MACBA, MNAC, Museu Picasso, Museu de la Fundació Antoni Tàpies, Fundació Miró i CCCB, que tenen una entrada conjunta i promouen el valor social integrat.

Un altre projecte d’RSC clàssica és amb el col·legi d’Auditors, que co-finança el projecte, amb qui hem analitzat els estats d’informació no financera de les empreses cotitzades. És una nova llei que transposa una directiva europea en què les empreses a partir de cert volum de facturació i empleats han de publicar de manera obligatòria sobre aspectes ambientals i socials.

10. Les noves generacions estan cada vegada més implicades socialment i busquen treballar per empreses amb valors socials. Heu pogut observar aquest fet a través de la Càtedra? Creus que això farà canviar les empreses en un futur proper?

Un indicador molt clar d’això el trobem a ESCI-UPF. Cada any hi ha més Treballs de Fi de Grau relacionats amb temes de sostenibilitat. Hi ha més preocupació per part de l’alumnat que ho valora com un tema prou interessant per dedicar-hi el TFG i que formi part del currículum universitari.

Aquest augment de preocupació en la societat hauria de tenir efectivament algun efecte sobre les empreses, ja que les noves generacions no estan disposades a treballar en empreses que no tinguin una missió o que no assegurin una conciliació en la vida personal i familiar.

11. Quins consideres que són els reptes de l’RSC en els propers 5 anys?

Crec que el concepte d’RSC ha estat positiu per donar un senyal que l’empresa no tan sols ha de complir la llei, sinó que ha d’intentar fer les coses de manera responsable pensant en els altres i en el planeta. Però encara cal posar més empreses en aquest propòsit. Es tracta, per tant, de fer que qualsevol negoci es gestioni de manera ètica. Les empreses haurien de plantejar-se si el seu model de negoci contribueix o no a la sostenibilitat de la societat.

L’evolució fins ara ha estat favorable, però molt més lenta del desitjable. És positiu que les empreses parlin de responsabilitat social i tinguin departaments i persones responsables dedicades a això, però cal una fiscalitat a nivell ambiental, perquè els recursos són finits i s’ha d’apostar per la innovació.

12. En els propers 5 anys, quins projectes estan damunt de la teva taula?

Intentar promoure més el tema del Valor Social Integrat en la comptabilitat social, procurar impulsar més el tema perquè atregui a més empreses i institucions privades. De fet, hi ha més interès per part d’institucions no lucratives per aquest tipus de comptabilitat social perquè en aquestes organitzacions la comptabilitat no financera no demostra el valor que generen en la societat, per exemple, en una empresa mercantil, el principal valor està cobert pels productes que venen o comercialitzen.

Tal i com està muntat el sistema de la nostra societat són les empreses les que marquen tendència, per això serà important que també les empreses privades introdueixin aquest tipus de comptabilitat per ajudar a fer-la més visible.

13. Preguntes ràpides per la Sílvia Ayuso:

  • Truita cuita o poc feta: Poc feta

  • Cançó preferida: Nuvole Bianche de Ludovico Einaudi

  • Viatge pendent: Tornar al Japó i visitar llocs diferents

  • Menjar més exòtic que mai has provat: Serp

  • Hobby: Veure pel·lícules de cinema clàssic

We also recommend you