ESCI-UPF

La pujada del preu de la llum

  • 15/10/2021
  • 1 min reading time
Preus electricitat Joan Ribas
Foto: Pixabay (Analogicus)

La pujada del preu de l’electricitat és el gran tema econòmic de la tornada de l’estiu. El preu de l’electricitat ha pujat molt els últims mesos, prop del 50% el mes de setembre i les tarifes segueixen marcant records. De fet, res fa pensar que no pugin més en els propers mesos i, mirant els preus a futur, hi ha qui argumenta que els preus alts es poden allargar més enllà de l’any vinent.

La pujada dels preus de l’energia ja ha impactat a l’IPC i, juntament amb els problemes a les cadenes de subministrament i l’encariment dels costos de transport, pot comprometre la recuperació post-pandèmia. L’electricitat no és un sector com els altres. L’electricitat és indispensable en qualsevol activitat humana. Per això, la pujada dels preus de l’electricitat té un impacte molt fort sobre l’economia de les famílies i de les empreses. L’augment dels preus elèctrics es trasllada a la resta de béns i serveis de l’economia, perquè suposa un augment de costos que les empreses pateixen en els seus marges i traslladen als seus clients. I per a les famílies, suposa destinar a pagar l’energia recursos que no podran dedicar a comprar altres béns i serveis.

El mercat energètic és un mercat en bona part mundial, subjecte a les forces d’oferta i demanda i als vaivens geopolítics globals. Europa ha d’important bona part dels recursos energètics que necessita. Pel que fa al gas, depèn de les importacions russes i algerianes. En el cas de la connexió d’Algèria amb la Península Ibèrica, hi ha dos gasoductes que traslladen el gas algerià cap a Espanya, però Algèria ha dit que en tancarà un, el que passa pel Marroc, pels problemes polítics que enfronten els dos països. Ara mateix la garantia del subministrament de gas a Espanya és un problema de la màxima importància, per no dir emergència. Perquè és tan important el gas, si només una part de l’energia elèctrica es genera usant gas?

 

Continua llegint →

We also recommend you