ESCI-UPF

RESET i les dificultats per reactivar l’economia catalana

  • 01/07/2021
  • 1 min reading time
RESET Carreras
Foto: Generalitat de Catalunya

En un article publicat al diari ARA, el director d’ESCI-UPF, Albert Carreras, parla de la presentació de l’informe Catalunya 2022. RESET. Crida per reactivar el país que, com explica, ha passat força desapercebuda.

L’objectiu de l’informe RESET, encarregat per la Generalitat ara just fa un any i elaborat per una trentena d’experts, era el d’aportar una visió estratègica per poder encarar la recuperació econòmica post-pandèmia. El document conté un total de 91 propostes que aspiren a poder-se aplicar de forma més o menys immediata i, per tant, podrien quedar ja reflectides en els pressupostos de la Generalitat del 2022.

De totes maneres, Albert Carreras admet que és difícil que totes es puguin dur a terme en un sol exercici i creu que serà complicat aplicar-les ja sigui a curt o llarg termini “si no hi ha molts més recursos per a l’administració de la Generalitat o si no es concreten objectius factibles de cancel·lació de programes actualment existents”.

Amb tot, el director d’ESCI-UPF opina que si els pressupostos del 2022 anessin en la línia de les propostes de l’informe RESET seria una molt bona notícia, ja que apunten molt bé quines són les àrees on les millores a fer són més necessàries.

Entre els punts que es reflecteixen a l’informe i que Carreras considera crucials d’encarar hi ha la millora de la formació professional, l’ampliació de la renda garantida de ciutadania, el disseny d’un pla de xoc per a un habitatge més assequible i el potenciament de la cooperació entre empreses, universitats i entitats públiques, entre d’altres.

We also recommend you