ESCI-UPF

Estudi sobre moneda local

Moneda local
Fragment del pòster de la IX Trobada Estatal de Monedes Locals, Socials i Complementàries. / Imatge: Vilawatt.cat

Els professors Marta Segura, Mercè Roca i Jordi Puig han participat a la IX trobada estatal de monedes locals, on han fet una ponència sobre l’efecte glocalitzador de les monedes complementàries.

Els professors d’ESCI-UPF van presentar un treball conjunt en què s’analitza El multiplicador local associat a la moneda ciutadana de Barcelona: els efectes associats a l’ús del REC” en el marc de la IX Trobada Estatal de Monedes Locals, Socials i Complementàries organitzada per l’Ajuntament de Viladecans, l’empresa Ubiquat Technologies, la Universitat Oberta de Catalunya i l’Observatori de la Moneda Complementària, on a través d’una plataforma telemàtica s’han acollit dues jornades de ponències, conferències, tallers i taules rodones.

En la seva intervenció, els professors van exposar un projecte que tenia com a objectiu principal avaluar l’efecte multiplicatiu local, en termes econòmics, de les ajudes atorgades per l’ajuntament de Barcelona en la moneda ciutadana digital REC, a partir del projecte pilot B-MINCOME. L’estudi contrastava l’efectivitat dels sistemes de pagament complementaris en la transferència d’ajuts municipals d’inclusió per mitjà de valoracions ex-ante i ex-post en períodes d’un any en una desena de districtes de Barcelona, a l’eix Besòs, on el llindar de pobresa és superior al de la mitjana de la ciutat.

La professora Marta Segura va iniciar la xerrada introduint les característiques del projecte, l’estructura i la metodologia emprada. També va comentar algunes de les dificultats que se’ls van presentar, com la falta d’informació, l’heterogeneïtat de les dades o l’anonimat d’aquestes. Tot seguit, la professora Mercè Roca va continuar l’explicació per detallar les diferents fases del tractament de la informació recollida a la base de dades. Roca va fer menció de la depuració inicial de dades duplicades o errònies, la descripció i categorització de les variables resultants i l’anàlisi de les mateixes.

Per la seva banda, el professor Jordi Puig va explicar els diferents processos del càlcul del multiplicador local i, posteriorment, va exposar els resultats i va analitzar l’impacte i rastre de la despesa efectuada en moneda complementària. L’estudi destacava una elevada concentració de transaccions en determinades empreses, el dinamisme desigual entre els barris, la preponderància de les transaccions de particulars a negocis (C2B), una alta conversió de RECs a Euros i la creixent participació d’empreses en els circuits d’intercanvi a mesura que es consolidava el sistema.

Puig va acabar assenyalant que gran part de la despesa realitzada en RECs es dirigia al comerç de proximitat i va afirmar que “el pagament d’ajudes en moneda ciutadana, encara que sigui per imports limitats com els desemborsats pel pla pilot, tenen clars efectes positius sobre el comerç i les economies locals”. En aquest sentit, estima que la introducció de mesures favorables, com el pagament de salaris en aquesta moneda o l’adopció d’algun tipus de penalització o restricció que n’incentivi el seu ús respecte l’Euro, podria generar efectes encara millors.

En acabar, el professor de la UOC i moderador de l’acte, August Corrons, va donar pas a les presentacions de José Luis Fernández-Pacheco, investigador i professor, sobre les aportacions i els reptes de les monedes socials i complementàries enfront als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i al doctor en sociologia Marco Farma, també professor i investigador, que va posar fi a la ponència amb la presentació del Model Sardex, un circuit regional de crèdit comercial entre negocis desenvolupat a l’illa de Sardenya.

En definitiva, les monedes locals com el REC (Barcelona), el Vilawatt (Viladecans) o la Grama (Santa Coloma de Gramenet) poden prendre un paper rellevant a l’hora d’oferir una alternativa al sistema monetari dominant per tal de potenciar l’economia i les relacions de proximitat. En aquest sentit i per acabar, és oportú recuperar les paraules de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, que en la sessió de benvinguda d’aquestes jornades va comentar que “més enllà del valor econòmic apareix el valor social i les monedes locals suposen una mena de vehicle d’intercanvi o plataforma sobre la qual el podem articular”.

We also recommend you