ESCI-UPF LCA4Climate

L’Administració Pública incentiva les empreses a implementar els ODS

ODS Administració Pública
Foto: Shutterstock (Jacob_09)

L’Administració Pública aposta per implementar els ODS i fomentar la RSE a les empreses. L’Institut Català de Finances i la Generalitat de Catalunya s’alineen amb els objectius de les Nacions Unides per complir amb l’Agenda 2030 a Catalunya.

El passat 25 de setembre es van complir 5 anys de la proclamació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i va arrencar la Dècada per a l’Acció dels ODS, que van de la mà amb els acords establerts a la COP21 de París del passat 2015. Moltes empreses ja s’han unit a aquesta iniciativa per sensibilitzar-se amb els objectius de la ONU, però qui s’hi ha afegit ara és la Generalitat de Catalunya que ha aprovat el Pla Nacional per a la implementació de 920 compromisos de l’Agenda 2030 a Catalunya.

Què fa l’Administració pública per incentivar les empreses a seguir els ODS?

El compromís social de L’Institut Català de Finances (ICF) abraça els valors d’integració, de transparència i de servei a la comunitat; més enllà de mantenir les seves relacions amb els seus clients –estimulant i col·laborant en iniciatives en l’àmbit de responsabilitat social i ambiental. Amb això, l’ICF ha permès que, a partir d’aquest passat 9 de juny de 2020 i fins el 31 de desembre de 2022, es pugui sol·licitar una ajuda econòmica d’aportació de capital per finançar empreses que vulguin dur a terme projectes relacionats amb la producció i el consum responsable, i el foment de l’economia circular.

Les beneficiàries d’aquest ajut són per exemple, societats cooperatives (incloses les agràries), societats laborals, centres especials de treball i empreses d’inserció, entre d’altres. El préstec es destinarà per a inversions en immobilitzat material i/o immaterial, capitalització d’entitats, necessitats de circulant i bestretes de contractes amb el sector públic. L’ICF assumirà el 80% del risc del crèdit de les operacions per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de la línia del préstec ECF Ecoverda. Algunes de les propostes de subvencions estan relacionades amb l’ecoetiquetatge i l’ecodisseny; i també ajudes per implantar i renovar sistemes de gestió ambiental, dirigides a empreses o fundacions que hagin implantat o renovat un sistema de gestió mediambiental basat en el Reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Com ha contribuït econòmicament l’ICF per activar els ODS?

Durant l’any 2019 es van destinar 423,9 milions d’euros per a finançar un total de 483 organitzacions i donar un cop de mà al creixement sostenible i innovació catalana, que alhora ha permès crear més de 45.000 llocs de treball. En la línia de l’ODS 8 sobre el treball digne i creixement econòmic, es van assignar un total de 238,1 milions d’euros com a fons de finançament per liderar projectes en el comerç, turisme, transport, empreses d’economia social, indústria agroalimentària i sector públic. L’Administració Pública també s’ha posicionat per reforçar l’ODS 12 enfocat a Consum i Producció Responsables, destinant 6,3 milions d’euros a finançar operacions relacionades amb el foment de l’economia circular, del què s’han pogut beneficiar 17 empreses.

Aquests compromisos són clau per guiar les empreses amb una visió a llarg termini per avançar vers una economia global més responsable i inclusiva amb les persones i el planeta. Les empreses més dinàmiques i avançades ja tenen un forat a la seva agenda empresarial per encaixar els ODS i polítiques de RSE, però encara queda molt camí a recórrer.

We also recommend you