Bioinformatics ESCI-UPF

“El meu somni és aportar solucions a la societat”

José Miguel Ramírez, alumni de la 1a promoció de BDBI

  • 26/03/2020
  • 3 mins reading time
José Miguel Ramírez BDBI
Foto: José Miguel Ramírez en un dels laboratoris del CRG.

Els graduats de la 1a promoció del BDBI han estat pioners a l’Estat amb un grau que cada dia que passa es reforça. Aquest alumni ens explica la seva experiència durant els estudis, les pràctiques i els seus plans de cara al futur.

1. Com vas descobrir la Bioinformàtica i per què vas decidir que volies estudiar aquest grau?

Sempre he tingut molt clar que volia estudiar alguna cosa relacionada amb la biologia, però no em decantava per cap en concret, ja que tots els graus existents m’agradaven per igual. Però els d’ESCI-UPF van venir al meu institut a fer una xerrada i em vaig assabentar de la creació d’aquest, aleshores nou, grau en Bioinformàtica. Va ser així com vaig descobrir aquest nou camp, vaig informar-me bé de què era, vaig anar a una sessió informativa i m’hi vaig llançar de cap.

2. Mentre estudiaves, vas fer pràctiques al Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC), com aplicaves la Bioinformàtica allà?

Al GReNeC vaig tenir el meu primer contacte amb un grup de recerca i hi vaig aprendre molt, però no vaig aplicar massa la bioinformàtica. Vaig treballar més a la part de wet lab, ja que en aquest grup s’estudien els substrats neurobiològics de trastorns psiquiàtrics. Durant la meva estada allà, em vaig centrar en l’efecte que té la consumició d’alcohol durant l’embaràs sobre la descendència. Vaig aprendre tècniques com el western blot.

3. A l’últim curs de carrera vas començar a fer pràctiques al Centre for Genomic Regulation (CRG) i, un cop acabats els estudis, t’hi vas quedar treballant durant un temps. Què s’hi estudia en aquest centre?

Vaig fer les pràctiques curriculars i el Treball de Fi de Grau a l’Epitranscriptomics and RNA Dynamics lab del CRG i, en acabar, m’hi vaig quedar treballant els tres mesos d’estiu, fins que vaig començar el màster que estic cursant actualment.

Aquest centre és un institut de recerca biomèdica on s’estudien camps com la genòmica, el càncer o la biologia de sistemes, entre d’altres.

4. En què consistia la teva feina? Com era el teu dia a dia?

El grup on jo estava del CRG es dedica principalment a l’estudi de l’ARN, les seves modificacions i estructures, així com a l’estudi de ribosomes especialitzats. La meva funció era principalment analitzar dades provinents d’una de les noves tecnologies per seqüenciar: Oxford Nanopore Technologies (ONT) i veure si es poden utilitzar els errors sistemàtics d’aquesta tecnologia per predir la presència de modificacions d’ARN. De la feina que vaig realitzar durant aquells mesos vam publicar un article i aviat en publicarem dos més del mateix tema.

«De la feina que vaig fer al CRG se n’ha publicat un article»

5. Quines assignatures del grau estàs aplicant més a la feina?

Aquesta és un pregunta bastant complicada, ja que en certa manera les estic aplicant quasi totes d’una manera o d’una altra. Podria dir que l’assignatura que més utilitzo és «Statistical Learning», però per poder aplicar les eines apreses a aquesta assignatura i poder fer bones interpretacions dels resultats, cal recórrer a les assignatures prèvies i més bàsiques de bioestadística. I d’una manera similar, no hi ha hagut cap dia en què no hagi posat en pràctica coneixements de visualització de dades o, fins i tot, programació! Crec que estic aplicant moltíssim quasi totes les assignatures del grau.

6. Actualment estàs cursant un màster a la UPC en Data Science, què t’aportarà aquest màster? De quina manera millorarà la teva formació?

Després d’acabar el grau i passar 9 mesos en l’ambient laboral, em vaig adonar que, per fer front a les exigències del món professional, em mancava coneixement informàtic per gestionar correctament grans quantitats de dades i per aprofundir en l’aprenentatge automàtic. Amb aquest pensament, vaig començar a buscar diferents màsters a tot Europa i el que més s’apropava a les meves exigències va ser aquest màster en Data Science a Barcelona.

7. Creus que el fet que el BDBI sigui un grau compartit per les 4 universitats (UPF, UB, UPC i UAB) ha fet que la vostra formació sigui més completa?

Crec que sí. No sé com sortiria el grau si només hagués participat una sola universitat, però sé que estic molt content amb el resultat que s’ha obtingut amb aquestes 4 universitats juntes. Al cap i a la fi, cada universitat té els seus punts forts i punts febles i, si s’uneixen per crear un nou grau interdisciplinari, penso que l’objectiu principal és pal·liar aquests punts febles i millorar els punts forts per complir objectius que, per separat, haguessin estat més complicats d’assolir.

8. Com et veus d’aquí a 5 anys?

Potser d’aquí a dos dies la meva idea ha canviat, però hores d’ara, d’aquí a 5 anys em veig exercint de bioinformàtic en un laboratori, potser acabant un doctorat on pugui aplicar els meus coneixements informàtics per avançar en la recerca biomèdica, potser treballant amb l’ARN.

9. Què t’agradaria aportar a la ciència? Quin és el teu somni?

M’agradaria aportar solucions. No tinc clar com vull que siguin o a quin problema en concret respondran, potser en forma de noves idees, de noves tecnologies, de noves cures, de nous mètodes o de nous descobriments en general, però solucions per poder ajudar a la societat.

10. Què li diries a una persona que vulgui estudiar el BDBI? Quines recomanacions li donaries?

A algú que vulgui i pugui estudiar el BDBI, li diria que l’estudiï, que aquesta va ser la millor decisió que jo podia haver pres en el seu moment, tenint en compte els meus interessos. I l’única recomanació que li podria donar és que demani totes les beques possibles, ja que l’impediment més gran per cursar aquest grau és el preu.

We also recommend you