ESCI-UPF

Graduats amb feina

Plena inserció laboral per als graduats de la primera promoció del GNMI

  • 19/07/2019
  • 1 min reading time
Inserció laboral
Foto: cover art

La principal preocupació de tot estudiant universitari és intentar assegurar un pas al món laboral de manera ràpida i eficient. Són moltes les notícies sobre els milers de graduats que no gaudeixen d’oportunitats i que, de tenir feina, aquesta és precària. No és el cas dels graduats del GNMI segons les darreres dades.

La primera promoció del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals d’ESCI-UPF va posar punt i final a la seva estada a la Universitat al juny del 2013. Ara, sis anys més tard, una enquesta realitzada pel Career service d’ESCI-UPF aporta llum sobre quina és la realitat d’aquests professionals ja consolidats.

Amb una elevada taxa de resposta de quasi el 80%, els 56 graduats dels 72 estudiants graduats aquell any reconeixen que cap d’ells està a l‘atur. Només una persona no treballa, però és per voluntat pròpia. És a dir, que la taxa d’ocupació és del 100%. Però tan o més important que aquesta impactant dada és que el 94,6% tenen un contracte indefinit; un 3,6%, temporal i un 1,8% declara ser autònom. I a més, el 98% treballen a jornada completa.

En relació a la retribució bruta anual, hi ha hagut un considerable salt en aquests anys. Així, si als sis mesos d’acabar els seus estudis, la meitat dels que treballaven reconeixien uns ingressos de, com a màxim de 12.000 EUR, ara, aquesta quantitat s’ha multiplicat exponencialment. En un context on aquests anys de crisi econòmica hi ha hagut una devaluació salarial interna per guanyar competitivitat en els mercats internacionals, el 75% dels graduats al 2013 tenen ingressos bruts superiors als 30.000 EUR. De fet, quasi el 22% reconeixen guanyar més de 50.000 EUR.

La primera promoció del GNMI, recorda Rosa Colomé, responsable del Career Service d’ESCI-UPF, “va respondre des del principi a l’ADN i filosofia internacional dels estudis del GNMI”. Colomé recorda que un terç dels graduats treballaven a l’estranger al mig any d’haver finalitzat els seus estudis. Una xifra certament impactant. Ara, sis anys més tard, aquest percentatge és encara superior: un 30% treballen a la resta d’Europa i un 15%, a la resta del món.

En aquests sentit, l’enquesta posa de manifest que un 65% dels participants reconeixen que han tingut una experiència laboral a l’estranger. D’aquests, més de la meitat durant més de tres anys i un 31,5% entre un any i tres anys.

L’enquesta també s’ocupa de a quina tipologia d’empresa i a quins departaments desenvolupen la seva activitat professionals els graduats. Més de la meitat ho fan en departaments d’Exportació i de Màrqueting. La resta, en Finances, Compres i Operacions.

Més de la meitat dels enquestats reconeixen treballar en una multinacional i quasi un 29% en pimes. No és estrany, doncs, que el 65% ho faci en empreses que exporten. Tan és així que la meitat ho fa en empreses que depenen en més d’un 50% de les seves vendes dels mercats internacionals.

Sectorialment, les empreses on treballen els primers graduats del GNMI s’enquadren en el sector serveis, retail i indústria, principalment, i en darrera instància, en banca, assegurances i el sector tecnològic.

Finalment, els graduats reconeixen amb un 93% de respostes afirmatives que sí, que tornarien a estudiar a la mateixa Universitat i valoren molt positivament la formació rebuda en àrees com el treball en equip, els idiomes i l’expressió oral.

We also recommend you