Business

Radiografia a la gran distribució a Catalunya

La Generalitat presenta un estudi sobre l’evolució del sector quotidià en règim d’autoservei

  • 15/07/2019
  • 2 mins reading time
Supermercats
Foto: Analogicus

Hi ha símptomes que fan pensar que el sector de la distribució en règim d’autoservei (supermercats, botigues de conveniència i hipermercats) s’hauria de veure afectat per la conjuntura actual: alentiment econòmic, caiguda de la despesa i impacte de l’online. Res d’això, gaudeixen de bona salut.

Aquesta és, almenys, una de les principals conclusions de l’anuari que la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya elabora biannualment i que es va fer pública fa uns dies.

L’informe aporta abundant informació en camps tan diversos com les darreres tendències de mercat, la rotació de la mà d’obra, les polítiques d’igualtat o el dimensionament de les cadenes i el seu pes en el global del sector.

En aquest sentit, no hi ha grans canvis. Mercadona continua liderant aquest segment, tant en superfícies de venda com en facturació. Per contra, el Grup Dia ha reculat i Bon Preu ha superat al grup madrileny en facturació, convertint-se en el segon grup en el competitiu mercat català.

L’anuari recull que, de 2016 a 2018, les 50 primeres empreses de distribució comercial van veure com el nombre dels seus establiments comercials va augmentar un 4,5% (de 4.797 a 5.012); la superfície de venda un 7,62% (de 2.248.339 a 2.419.681 m2); les vendes un 3,89% (de 11.650 MEUR a 12.104 MEUR); i el nombre d’ocupats un 5,78% (de 59.692 a 63.144 persones).

Aquest creixement generalitzat no l’han protagonitzat totes les empreses. Un 55% reconeixen que la seva facturació ha crescut en aquests darrers dos anys, però no així la resta, que han vist caure la seva facturació. En relació amb la rendibilitat de l’espai comercial, aquest se situa, de mitjana, en els 5.000 EUR/m2. Tot i que en aquest cas, hi ha notables diferències, doncs hi ha companyies, algunes de les més conegudes sense anar més lluny, que tenen una facturació per metre quadrat quasi el doble de la mitjana.

En aquest sentit, l’anuari recull que hi ha dues variables que ajuden a incrementar aquesta facturació: d’una banda, l’especialització de productes d’algunes cadenes (com ara els congelats o el producte ecològic, per posar dos exemples); de l’altra, el dimensionament, ja que quan més gran, més facturació per metre quadrat.

On no hi ha un avenç considerable és en l’impacte del comerç electrònic. La penetració continua essent molt reduïda: un 1,44% en productes peribles i una mica més, un 1,72% per a productes no peribles. L’àmplia xarxa d’establiments, així com la complexitat logística dels lliuraments i la reticència de comprar producte fresc per part del consumidor suposen un repte afegit per a tots els operadors en aquesta transició al món digital. Tot i així, 29 de les 50 empreses analitzades disposen de canal de venda online. Totes elles fan lliurament a domicili, el 95,7% disposa de servei de recollida en botiga i quasi la meitat disposen de punts de recollida alternatius.

En relació al dimensionament, l’anuari segmenta els establiments segons la seva grandària i assenyala que hi ha una clara tendència a créixer en metres quadrats: les petites botigues disminueixen davant dels establiments mitjans, de fins a 400 m2, que és el segment dominant, tot i que la major superfície de venda es concentra en el format supermercat, que són establiments entre 400 i 2.500 m2.

Altres conclusions rellevants de l’anuari fan referència a l’apartat laboral. Així, per exemple, el percentatge de contractes indefinits (82,8%) és superior a la mitjana de l’economia. En aquest àmbit, l’estudi demostra que l’aposta per la formació i el desenvolupament de carreres professionals afavoreix que baixi l’índex d’absentisme laboral i de rotació, un dels principals problemes del retail.

En relació al paper de la dona, continua havent-hi una greu disfunció: el percentatge de dones en llocs de base és del 67,5%, entre els comandaments intermedis del 47,8% i entre els alts càrrecs només un 26,1%. Tot i així, segons apunta l’anuari, les empreses que superen el 50% de dones entre els comandaments intermedis tenen un absentisme laboral un 19% inferior i una rotació de personal que es troba un 7,3% per sota de la mitjana.

Un últim apunt, en aquesta edició, l’anuari també s’ocupa de l’RSC. I les dades són prou esclaridores. Les empreses socialment responsables tenen un rendiment per metre quadrat un 38% superior a la mitjana del sector.

We also recommend you